Chuyển đến nội dung chính

Phiếu bài tập - Sách giáo khoa - Toán 4 - Lớp 4


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Ôn tập các số đến 100 000

2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

4. Biểu thức có chứa một chữ

5. Luyện tập trang 7

6. Các số có sáu chữ số

7. Luyện tập trang 10

8. Hàng và lớp

9. So sánh các số có nhiều chữ số

10. Triệu và lớp triệu

11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

12. Luyện tập trang 16

13. Luyện tập trang 17

14. Dãy số tự nhiên

15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

17. Luyện tập trang 22

18. Yến, tạ, tấn

19. Bảng đơn vị đo khối lượng

20. Giây, thế kỉ

21. Luyện tập trang 26

22. Tìm số trung bình cộng

23. Luyện tập trang 28

24. Biểu đồ

25. Biểu đồ (tiếp theo)

26. Luyện tập trang 33

27. Luyện tập chung trang 35

28. Luyện tập chung trang 36


CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Luyện tập trang 40

4. Biểu thức có chứa hai chữ

5. Tính chất giao hoán của phép cộng

6. Biểu thức có chứa ba chữ

7. Tính chất kết hợp của phép cộng

8. Luyện tập trang 46

9. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

10. Luyện tập chung trang 48

11. Luyện tập trang 48

12. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

13. Hai đường thẳng vuông góc

14. Hai đường thẳng song song

15. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

16. Vẽ hai đường thẳng song song

17. Thực hành vẽ hình chữ nhật

18. Luyện tập trang 55

19. Thực hành vẽ hình vuông

20. Luyện tập chung trang 56

21. Nhân với số có một chữ số

22. Tính chất giao hoán của phép nhân

23. Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,...

24. Tính chất kết hợp của phép nhân

25. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

26. Đề-xi-mét vuông

27. Mét vuông

28. Nhân một số với một tổng

29. Luyện tập trang 68

30. Nhân một số với một hiệu

31. Nhân với số có hai chữ số

32. Luyện tập trang 69

33. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

34. Nhân với số có ba chữ số

35. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

36. Luyện tập trang 74

37. Luyện tập chung trang 75

38. Chia một tổng cho một số

39. Chia cho số có một chữ số

40. Chia một số cho một tích

41. Luyện tập trang 78

42. Chia một tích cho một số

43. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

44. Chia cho số có hai chữ số

45. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 3

46. Luyện tập trang 83

47. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 2 - Phần 3

48. Luyện tập trang 84

49. Thương có chữ số 0

50. Chia cho số có ba chữ số

51. Luyện tập trang 87

52. Luyện tập trang 89

53. Luyện tập chung trang 90

54. Luyện tập chung trang 91


CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

3. Luyện tập trang 96

4. Dấu hiệu chia hết cho 9

5. Dấu hiệu chia hết cho 3

6. Luyện tập trang 98

7. Luyện tập chung trang 99

8. Ki-lô-mét vuông

9. Luyện tập trang 100

10. Hình bình hành

11. Diện tích hình bình hành

12. Luyện tập trang 104


CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số

2. Phân số và phép chia số tự nhiên

3. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

4. Luyện tập trang 110

5. Phân số bằng nhau

6. Rút gọn phân số

7. Luyện tập trang 114

8. Quy đồng mẫu số các phân số

9. Quy đồng mấu số các phân số (tiếp theo)

10. Luyện tập trang 117

11. Luyện tập chung trang 118

12. So sánh hai phân số cùng mẫu số

13. Luyện tập trang 120

14. So sánh hai phân số khác mẫu số

15. Luyện tập trang 122

16. Luyện tập chung trang 123

17. Luyện tập chung trang 123, 124

18. Luyện tập chung trang 124, 125

19. Phép cộng phân số

20. Phép cộng phân số (tiếp theo)

21. Luyện tập trang 128

22. Luyện tập trang 128, 129

23. Phép trừ phân số

24. Phép trừ phân số (tiếp theo)

25. Luyện tập trang 131

26. Luyện tập chung trang 131, 132

27. Phép nhân phân số

28. Luyện tập trang 133

29. Luyện tập trang 134

30. Tìm phân số của một số

31. Phép chia phân số

32. Luyện tập trang 136

33. Luyện tập trang 137

34. Luyện tập chung trang 137, 138

35. Luyện tập chung trang 138

36. Luyện tập chung trang 138, 139

37. Luyện tập chung trang 139

38. Hình thoi

39. Diện tích hình thoi

40. Luyện tập trang 143

41. Luyện tập chung trang 144, 145


CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Giới thiệu tỉ số

2. Tim hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

3. Luyện tập trang 148

4. Luyện tập trang 149

5. Luyện tập chung trang 149

6. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

7. Luyện tập trang 151 - Tiết 1

8. Luyện tập trang 151 - Tiết 2

9. Luyện tập chung trang 152

10. Luyện tập chung trang 153

11. Tỉ lệ bản đồ

12. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

13. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

14. Thực hành

15. Thực hành (tiếp theo)


CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

1. Ôn tập về số tự nhiên

2. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

3. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161, 162

4. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

5. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 163

6. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

7. Ôn tập về biểu đồ

8. Ôn tập về phân số

9. Ôn tập về các phép tính với phân số

10. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 168, 169

11. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

12. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

13. Ôn tập về đại lượng

14. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 1

15. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 2

16. Ôn tập về hình học

17. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

18. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

19. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

20. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

21. Luyện tập chung trang 176, 177

22. Luyện tập chung trang 177

23. Luyện tập chung trang 178

24. Luyện tập chung trang 179

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàng hôn trên sông Hương - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 11

Hoàng hôn trên sông Hương Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu t

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Lớp 3 - Bài thơ - Mưa - Tuần 34

Cùng Tiến - Tức cảnh đọc thơ - Em thì thơ thẩn đọc thơ :) Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Mưa Mây đen lũ lượt Kéo về chiều nay Mặt trời lật đật Chui vào trong mây. Chớp đông chớp tây Rồi mưa nặng hạt Cây lá xòe tay Hứng làn nước mát. Gió reo gió hát Giọng trầm giọng cao Chớp dồn tiếng sấm Chạy trong mưa rào. Bà xỏ kim khâu Chị ngồi đọc sách Mẹ làm bánh khoai. Lửa reo tí tách. Chỉ thương bác ếch Lặn lội trong mưa Xem từng cụm lúa Phất cờ lên chưa. TRẦN TÂM - Lũ lượt : nối tiếp nhau, không ngớt. - Lật đật : có dáng vội vã, vất vả. #Lớp3 #Mưa #7T7 Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ Tuần 35: Ôn tập học kì 2 Nghệ nhân Bát Tràng Cua càng thổi xôi Sao Mai Cây gạo

Có công mài sắt, có ngày nên kim - Bài đọc - Lớp 2

Có công mài sắt, có ngày nên kim 1. Ngày xưa, có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu. 2. Một hôm trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu bèn hỏi: - Bà ơi, bà làm gì thế? Bà cụ trả lời: - Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo. Cậu bé ngạc nhiên: - Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được? 3. Bà cụ ôn tồn giảng giải: - Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Cũng như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài. 4. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài. TRUYỆN NGỤ NGÔN - Ngáp ngắn ngáp dài: ngáp nhiều vì buồn ngủ, mệt hoặc chán nản. - Nắn nót: (viết hoặc làm) cẩn thận, tỉ mỉ. - Nguệch ngoạc: (viết hoặc vẽ) không cẩn thận. - Mải miết : chăm chú l

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 - Tuần 21

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Rừng cây trong nắng - Lớp 3 - Tuần 18 - Trang 148 - Tiếng Việt 3 tập 1 -...

Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. Theo ĐOÀN GIỎI #RừngCâyTrongNắng #Lớp3 #7T7 Tuần 17: Thành thị và nông thôn Mồ Côi xử kiện Vầng trăng của em Anh Đom Đóm Âm thanh thành phố Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Rừng cây trong nắng Đường vào bản Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc Hai Bà Trưng Bộ đội về làng

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #NắngTrưa #Lớp5

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để