Chuyển đến nội dung chính

Phiếu bài tập - Sách giáo khoa - Toán 4 - Lớp 4


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Ôn tập các số đến 100 000

2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

4. Biểu thức có chứa một chữ

5. Luyện tập trang 7

6. Các số có sáu chữ số

7. Luyện tập trang 10

8. Hàng và lớp

9. So sánh các số có nhiều chữ số

10. Triệu và lớp triệu

11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

12. Luyện tập trang 16

13. Luyện tập trang 17

14. Dãy số tự nhiên

15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

17. Luyện tập trang 22

18. Yến, tạ, tấn

19. Bảng đơn vị đo khối lượng

20. Giây, thế kỉ

21. Luyện tập trang 26

22. Tìm số trung bình cộng

23. Luyện tập trang 28

24. Biểu đồ

25. Biểu đồ (tiếp theo)

26. Luyện tập trang 33

27. Luyện tập chung trang 35

28. Luyện tập chung trang 36


CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Luyện tập trang 40

4. Biểu thức có chứa hai chữ

5. Tính chất giao hoán của phép cộng

6. Biểu thức có chứa ba chữ

7. Tính chất kết hợp của phép cộng

8. Luyện tập trang 46

9. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

10. Luyện tập chung trang 48

11. Luyện tập trang 48

12. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

13. Hai đường thẳng vuông góc

14. Hai đường thẳng song song

15. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

16. Vẽ hai đường thẳng song song

17. Thực hành vẽ hình chữ nhật

18. Luyện tập trang 55

19. Thực hành vẽ hình vuông

20. Luyện tập chung trang 56

21. Nhân với số có một chữ số

22. Tính chất giao hoán của phép nhân

23. Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,...

24. Tính chất kết hợp của phép nhân

25. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

26. Đề-xi-mét vuông

27. Mét vuông

28. Nhân một số với một tổng

29. Luyện tập trang 68

30. Nhân một số với một hiệu

31. Nhân với số có hai chữ số

32. Luyện tập trang 69

33. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

34. Nhân với số có ba chữ số

35. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

36. Luyện tập trang 74

37. Luyện tập chung trang 75

38. Chia một tổng cho một số

39. Chia cho số có một chữ số

40. Chia một số cho một tích

41. Luyện tập trang 78

42. Chia một tích cho một số

43. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

44. Chia cho số có hai chữ số

45. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 3

46. Luyện tập trang 83

47. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 2 - Phần 3

48. Luyện tập trang 84

49. Thương có chữ số 0

50. Chia cho số có ba chữ số

51. Luyện tập trang 87

52. Luyện tập trang 89

53. Luyện tập chung trang 90

54. Luyện tập chung trang 91


CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

3. Luyện tập trang 96

4. Dấu hiệu chia hết cho 9

5. Dấu hiệu chia hết cho 3

6. Luyện tập trang 98

7. Luyện tập chung trang 99

8. Ki-lô-mét vuông

9. Luyện tập trang 100

10. Hình bình hành

11. Diện tích hình bình hành

12. Luyện tập trang 104


CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số

2. Phân số và phép chia số tự nhiên

3. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

4. Luyện tập trang 110

5. Phân số bằng nhau

6. Rút gọn phân số

7. Luyện tập trang 114

8. Quy đồng mẫu số các phân số

9. Quy đồng mấu số các phân số (tiếp theo)

10. Luyện tập trang 117

11. Luyện tập chung trang 118

12. So sánh hai phân số cùng mẫu số

13. Luyện tập trang 120

14. So sánh hai phân số khác mẫu số

15. Luyện tập trang 122

16. Luyện tập chung trang 123

17. Luyện tập chung trang 123, 124

18. Luyện tập chung trang 124, 125

19. Phép cộng phân số

20. Phép cộng phân số (tiếp theo)

21. Luyện tập trang 128

22. Luyện tập trang 128, 129

23. Phép trừ phân số

24. Phép trừ phân số (tiếp theo)

25. Luyện tập trang 131

26. Luyện tập chung trang 131, 132

27. Phép nhân phân số

28. Luyện tập trang 133

29. Luyện tập trang 134

30. Tìm phân số của một số

31. Phép chia phân số

32. Luyện tập trang 136

33. Luyện tập trang 137

34. Luyện tập chung trang 137, 138

35. Luyện tập chung trang 138

36. Luyện tập chung trang 138, 139

37. Luyện tập chung trang 139

38. Hình thoi

39. Diện tích hình thoi

40. Luyện tập trang 143

41. Luyện tập chung trang 144, 145


CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Giới thiệu tỉ số

2. Tim hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

3. Luyện tập trang 148

4. Luyện tập trang 149

5. Luyện tập chung trang 149

6. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

7. Luyện tập trang 151 - Tiết 1

8. Luyện tập trang 151 - Tiết 2

9. Luyện tập chung trang 152

10. Luyện tập chung trang 153

11. Tỉ lệ bản đồ

12. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

13. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

14. Thực hành

15. Thực hành (tiếp theo)


CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

1. Ôn tập về số tự nhiên

2. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

3. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161, 162

4. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

5. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 163

6. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

7. Ôn tập về biểu đồ

8. Ôn tập về phân số

9. Ôn tập về các phép tính với phân số

10. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 168, 169

11. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

12. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

13. Ôn tập về đại lượng

14. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 1

15. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 2

16. Ôn tập về hình học

17. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

18. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

19. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

20. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

21. Luyện tập chung trang 176, 177

22. Luyện tập chung trang 177

23. Luyện tập chung trang 178

24. Luyện tập chung trang 179

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo - Tuần 21

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN Bàn tay cô giáo , an interactive worksheet by nhuhao1509 live worksheets.com Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

11. Tỉ lệ bản đồ

11. Tỉ lệ bản đồ Quay về mục lục chính Tỉ lệ bản đồ , an interactive worksheet by anhngudang live worksheets.com Nguyễn Bằng , an interactive worksheet by vanbang09 live worksheets.com Vở BT toán in-149-Tỉ lệ bản đồ , an interactive worksheet by DoNhung live worksheets.com

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 - Tuần 21

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - Lớp 5 - Tuần 10 - Trang 95

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách. Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng. Theo NGUYỄN TUÂN - Cầm trịch : điều khiển cho mọi việc tiến hành bình thường và nhịp nhàng. - Canh cánh : lúc nào cũng nghĩ đến, không yên tâm. #NỗiNiềmGiữNướcGiữRừng #Lớp5   #CùngTiến Tuần 9: Con người với thiên nhiên Cái gì quý nhất? Đất Cà Mau Bầu trời mùa thu Tuần 10: Con người với thiên nhiên Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Mầm non Tuần 11: Giữ lấy màu xanh Chuyện một khu vườn nhỏ Luật bảo vệ môi trường Tiếng vọng

Lớp 3 - Bài thơ - Suối - Tuần 27

7T7 Seventy Seven - Học đọc theo - đơn giản dễ dàng Cảm ơn các bạn nhỏ đã bấm đăng ký kênh và cùng học. Lớp 3 - Bài thơ - Suối Suối Suối là tiếng hát của rừng Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây Từ giọt sương của lá cây Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra. Từ lòng khe hẹp thung xa Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời. Em đi cùng suối, suối ơi Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông. VŨ DUY THÔNG Thung - thung lũng (cách gọi tắt ). Hợp đồng - phối hợp với nhau. #Suoi #7T7 #Lop3 Tuần 26: Lễ hội Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Đi hội chùa Hương Rước đèn ông sao Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2 Bài thơ - Suối Em thương - Khói chiều Tuần 28: Thể thao Cuộc đua chạy trong rừng Cùng vui chơi Bản tin

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Ôn Học Kỳ 2 - Trẻ con ở Sơn Mỹ - Lớp 5 - Tuần 35 - Trang 165 - SGK Tiếng...

Trẻ con ở Sơn Mỹ (Trích) Cho tôi nhập vào chân trời các em Chân trời ngay trên cát Sóng ồn ào phút giây nín bặt Ôi biển thèm hoá được trẻ thơ Tóc bết đầy nước mặn Chúng ùa chạy mà không cần tới đích Tay cầm cành củi khô Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh Mặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíu Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa Trẻ con là hạt gạo của trời Cho tôi nhập vào chân trời các em Hoa xương rồng chói đỏ Tuổi thơ đứa bé da nâu Tóc khét nắng màu râu bắp Thả bò những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát Nắm cơm khoai ăn với cá chuồn Chim bay phía vầng mây như đám cháy Phía lời ru bầu trời tím lại Võng dừa đưa sóng thở ngoài kia Những ngọn đèn dầu tắt vội dưới màn sao Đêm trong trẻo rộ lên tràng chó sủa Những con bò đập đuôi nhai lại cỏ Mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ... THANH THẢO #TrẻConỞSơnMỹ ​ #Lớp5 ​ #CùngTiến Tuần 33: Những chủ nhân tương lai Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Trong lời mẹ hát Công ước về quyền trẻ em Sang năm con lên bảy Tuần 34: Những chủ nh

Anh hùng Núp tại Cu-ba - Lớp 5 - Tuần 5 - Trang 46

Anh hùng Núp tại Cu-ba Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình. Theo NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG #AnhHùngNúpTạiCuba #Lớp5 #CùngTiến Tuần 4: Việt Nam - Tổ Quốc em Những con sếu bằng giấy Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Bài ca về trái đất Tuần 5: Cánh chim hòa bình Một chuyên gia máy xúc Anh hùng Núp tại Cu-ba Ê-mi-li, con Tuần 6: Cánh chim hòa bình Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng