Chuyển đến nội dung chính

Phiếu bài tập - Sách giáo khoa - Toán 4 - Lớp 4


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Ôn tập các số đến 100 000

2. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

4. Biểu thức có chứa một chữ

5. Luyện tập trang 7

6. Các số có sáu chữ số

7. Luyện tập trang 10

8. Hàng và lớp

9. So sánh các số có nhiều chữ số

10. Triệu và lớp triệu

11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

12. Luyện tập trang 16

13. Luyện tập trang 17

14. Dãy số tự nhiên

15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

16. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

17. Luyện tập trang 22

18. Yến, tạ, tấn

19. Bảng đơn vị đo khối lượng

20. Giây, thế kỉ

21. Luyện tập trang 26

22. Tìm số trung bình cộng

23. Luyện tập trang 28

24. Biểu đồ

25. Biểu đồ (tiếp theo)

26. Luyện tập trang 33

27. Luyện tập chung trang 35

28. Luyện tập chung trang 36


CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Luyện tập trang 40

4. Biểu thức có chứa hai chữ

5. Tính chất giao hoán của phép cộng

6. Biểu thức có chứa ba chữ

7. Tính chất kết hợp của phép cộng

8. Luyện tập trang 46

9. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

10. Luyện tập chung trang 48

11. Luyện tập trang 48

12. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

13. Hai đường thẳng vuông góc

14. Hai đường thẳng song song

15. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

16. Vẽ hai đường thẳng song song

17. Thực hành vẽ hình chữ nhật

18. Luyện tập trang 55

19. Thực hành vẽ hình vuông

20. Luyện tập chung trang 56

21. Nhân với số có một chữ số

22. Tính chất giao hoán của phép nhân

23. Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,...

24. Tính chất kết hợp của phép nhân

25. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

26. Đề-xi-mét vuông

27. Mét vuông

28. Nhân một số với một tổng

29. Luyện tập trang 68

30. Nhân một số với một hiệu

31. Nhân với số có hai chữ số

32. Luyện tập trang 69

33. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

34. Nhân với số có ba chữ số

35. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

36. Luyện tập trang 74

37. Luyện tập chung trang 75

38. Chia một tổng cho một số

39. Chia cho số có một chữ số

40. Chia một số cho một tích

41. Luyện tập trang 78

42. Chia một tích cho một số

43. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

44. Chia cho số có hai chữ số

45. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 3

46. Luyện tập trang 83

47. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 2 - Phần 3

48. Luyện tập trang 84

49. Thương có chữ số 0

50. Chia cho số có ba chữ số

51. Luyện tập trang 87

52. Luyện tập trang 89

53. Luyện tập chung trang 90

54. Luyện tập chung trang 91


CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

3. Luyện tập trang 96

4. Dấu hiệu chia hết cho 9

5. Dấu hiệu chia hết cho 3

6. Luyện tập trang 98

7. Luyện tập chung trang 99

8. Ki-lô-mét vuông

9. Luyện tập trang 100

10. Hình bình hành

11. Diện tích hình bình hành

12. Luyện tập trang 104


CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số

2. Phân số và phép chia số tự nhiên

3. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

4. Luyện tập trang 110

5. Phân số bằng nhau

6. Rút gọn phân số

7. Luyện tập trang 114

8. Quy đồng mẫu số các phân số

9. Quy đồng mấu số các phân số (tiếp theo)

10. Luyện tập trang 117

11. Luyện tập chung trang 118

12. So sánh hai phân số cùng mẫu số

13. Luyện tập trang 120

14. So sánh hai phân số khác mẫu số

15. Luyện tập trang 122

16. Luyện tập chung trang 123

17. Luyện tập chung trang 123, 124

18. Luyện tập chung trang 124, 125

19. Phép cộng phân số

20. Phép cộng phân số (tiếp theo)

21. Luyện tập trang 128

22. Luyện tập trang 128, 129

23. Phép trừ phân số

24. Phép trừ phân số (tiếp theo)

25. Luyện tập trang 131

26. Luyện tập chung trang 131, 132

27. Phép nhân phân số

28. Luyện tập trang 133

29. Luyện tập trang 134

30. Tìm phân số của một số

31. Phép chia phân số

32. Luyện tập trang 136

33. Luyện tập trang 137

34. Luyện tập chung trang 137, 138

35. Luyện tập chung trang 138

36. Luyện tập chung trang 138, 139

37. Luyện tập chung trang 139

38. Hình thoi

39. Diện tích hình thoi

40. Luyện tập trang 143

41. Luyện tập chung trang 144, 145


CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Giới thiệu tỉ số

2. Tim hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

3. Luyện tập trang 148

4. Luyện tập trang 149

5. Luyện tập chung trang 149

6. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

7. Luyện tập trang 151 - Tiết 1

8. Luyện tập trang 151 - Tiết 2

9. Luyện tập chung trang 152

10. Luyện tập chung trang 153

11. Tỉ lệ bản đồ

12. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

13. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

14. Thực hành

15. Thực hành (tiếp theo)


CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

1. Ôn tập về số tự nhiên

2. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

3. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161, 162

4. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

5. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 163

6. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

7. Ôn tập về biểu đồ

8. Ôn tập về phân số

9. Ôn tập về các phép tính với phân số

10. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 168, 169

11. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

12. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170

13. Ôn tập về đại lượng

14. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 1

15. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 2

16. Ôn tập về hình học

17. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

18. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

19. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

20. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

21. Luyện tập chung trang 176, 177

22. Luyện tập chung trang 177

23. Luyện tập chung trang 178

24. Luyện tập chung trang 179

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Chiều tối - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 22

Chiều tối Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. Theo PHẠM ĐỨC #ChiềuTối #Lớp5   #CùngTiến Chiều tối , an interactive worksheet by khanhhuynh live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi - Tuần 33

Cùng Tiến - Em mơ ước học giỏi để thành nhà bác học Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ Giữa một buổi trưa hè ? Gối đầu lên thảm cỏ Nhìn trời xanh, lá che... Đã có ai dậy sớm Nhìn lên rừng cọ tươi ? Lá xoè như tia nắng Giống hệt như mặt trời. Rừng cọ ơi ! rừng cọ ! Lá đẹp, lá ngời ngời Tôi yêu, thường vẫn gọi Mặt trời xanh của tôi. NGUYỄN VIẾT BÌNH Cọ : cây cao thân dừa, lá to, hình quạt. #Lớp3 #MặtTrờiXanhCủaTôi #7T7 Tuần 32: Ngôi nhà chung Cóc kiện trời Người đi săn và con vượn Mè hoa lượn sóng Cuốn sổ tay Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #CáHồiVượtThác - #Lớp5   #CùngTiến Luyện tập về từ đồng nghĩa , an interactive worksheet by linhnbm live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quyến Sắc màu em yêu Rừng trưa Chiều tối

TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí

  TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên   Nhu cầu học tập và tìm tài liệu ngày càng cao đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trang web học tập miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng việc tìm những tài liệu hay và hữu ích thì thật sự khó khăn vì có rất nhiều sự lựa chọn. Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm tài liệu học tập nhé Danh mục 1. 123.doc.org 2. Vndoc.com 3. Violet 4. Downloadsach.com 5. Ebook.edu 6. Luanvan.net.vn 7. Tuyển sinh 247 8. Tailieuhoctap.net 9. Hocmai.vn 10. Slideshare.net 11. Tailieu.vn Các trang web được tổng hợp theo trải nghiệm của người viết và sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên 1. 123.doc.org Sự ra đời của 123.doc.org với sứ mệnh cao cả là mang lại nguồn tài liệu kiến thức đa dạng và phong phú để đáp ứng nhu cầu tìm tòi và học hỏi của hàng triệu học sinh, sinh viên. Chính vì thế 123.doc.org hiện đang là trang we