Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phiếu bài tập - Lớp 1

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tìm số còn thiếu

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Bánh khoai tây chiên: Cách làm thế nào?

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Sắp xếp thứ tự sự kiện câu chuyện - Tiếng Anh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Biểu đồ thể hiện 100 số

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Trốn tìm - Tiếng Anh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Về giờ rưỡi (Thời gian)

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Danh từ chung và danh từ riêng - Tiếng Anh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tô màu theo số: Vườn cây

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Những ngón tay tha thứ

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Những chữ còn thiếu ngày lễ tình nhân

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Bản đồ hình ảnh: Loại kem yêu thích

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Số: Tách số

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Nhật ký cảm xúc của em #2

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Nhật ký cảm xúc của em #1

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Cảm xúc cũng giống thời tiết

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Nhãn Giáng Sinh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tô màu và đếm ngược đến ngày Giáng Sinh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Toán cộng Giáng Sinh #3

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Toán cộng Giáng Sinh #2

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Toán Giáng Sinh