Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đố IQ

Thử thách suy luận với bốn câu đố IQ #211227

Trong 15 giây, bạn hãy di chuyển một số để có kết quả đúng. Câu 1: >> Đáp án 1 Câu 2: Hình dạng chiếc khoá nào trùng với chìa đã cho? >> Đáp án 2 Câu 3: Tìm mã số cho ổ khoá theo các dữ kiện sau. >> Đáp án 3 Câu 4: Duy nhất một chiếc chìa khoá không có cặp. Bạn hãy tìm nó. >> Đáp án 4 Theo Bright Sides Tham khảo thêm: Thử thách tư duy với năm câu đố IQ Bốn câu đố thử tài tính toán nhanh Thử thách trí thông minh với câu đố tư duy

Thử thách tư duy với năm câu đố IQ

Cho dãy số 0, 1, 10, 35, ?, bạn có thể tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm trong một phút không? Câu 1: Tìm mật mã mở khóa dựa vào 4 gợi ý. >> Đáp án 1 Câu 2: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. >> Đáp án 2 Câu 3: Sắp xếp số và các ký hiệu toán học để được phép tính có kết quả là 10. >> Đáp án 3 Câu 4: Di chuyển hai đoạn thẳng để hai vế bằng nhau (dấu bằng không đổi). >> Đáp án 4 Câu 5: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. >> Đáp án 5 Theo Logic Channel Tham khảo thêm: Bốn câu đố thử tài tính toán nhanh Thử thách trí thông minh với câu đố tư duy Thách thức trí thông minh với bốn câu đố IQ

Bốn câu đố thử tài tính toán nhanh

Chỉ có 30 giây để sắp xếp các số và ký hiệu Toán học cho trước thành một phép tính, hoặc tìm số còn thiếu, liệu bạn có tìm ra đáp án? Câu 1: Điền cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng. >> Đáp án 1 Câu 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm. >> Đáp án 2 Câu 3: Tìm giá trị của mỗi biểu tượng. >> Đáp án 3 Câu 4: Điền các số và ký hiệu Toán học đã cho vào các ô ở dưới để được phép tính đúng. >> Đáp án 4 Theo Logic Channel Tham khảo thêm: Thử thách trí thông minh với câu đố tư duy Thách thức trí thông minh với bốn câu đố IQ Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận

Thử thách trí thông minh với câu đố tư duy

Ba tam giác có chung một quy luật. Bạn hãy quan sát và tìm quy luật đó để có đáp án cho dấu hỏi chấm. Câu 1: Số quả chuối là bao nhiêu? >>Đáp án 1 Câu 2: Bạn điền số mấy vào dấu hỏi chấm? >>Đáp án 2 Câu 3: Tìm số còn thiếu trong tam giác dưới đây: >>Đáp án 3 Câu 4: Đáp án ở ô hỏi chấm là số mấy? >>Đáp án 4 Theo Logic and Easy, Mindyourlogicgames Tham khảo thêm: Thách thức trí thông minh với bốn câu đố IQ Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận Bài toán ba hình lục giác trong hình chữ nhật

Thách thức trí thông minh với bốn câu đố IQ

Các số trong tam giác đều có quy luật nhất định. Trong 30 giây, bạn hãy tìm quy luật đó để điền số thích hợp vào chỗ trống. Câu 1: >> Đáp án 1 Câu 2: Đồng hồ đang chỉ 3h35. Nếu quay hai kim 90 độ, ngược chiều chạy của đồng hồ thì là mấy giờ? >> Đáp án 2 Câu 3: Nhìn từ trên xuống, hình đã cho sẽ trông ra sao? >> Đáp án 3 Câu 4: Tìm hình khác biệt trong bốn hình bên dưới. >> Đáp án 4 Theo Bright Sides Tham khảo thêm: Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận Bài toán ba hình lục giác trong hình chữ nhật 4 câu đố thách thức tư duy

Kiểm tra IQ với bốn câu đố suy luận

Nếu 12 x 12 = 9, 23 x 23 = 6; bạn có biết 34 x 34 = ? Câu 1: >>Đáp án 1 Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. >>Đáp án 2 Câu 3: Tìm kết quả của phép tính sau. >>Đáp án 3 Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. >>Đáp án 4 Theo Bright Sides Tham khảo thêm: Bài toán ba hình lục giác trong hình chữ nhật 4 câu đố thách thức tư duy Đo trí thông minh với bốn câu đố IQ

Bài toán ba hình lục giác trong hình chữ nhật

Trong 5 phút, bạn có thể giải được bài toán của học sinh lớp 5-6 trong đội tuyển Việt Nam chuẩn bị dự thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2021? Đề bài: Bên trong hình chữ nhật ABCD vẽ 3 hình lục giác đều giống nhau trong đó có 2 cạnh nằm trên AB, CD và 3 đỉnh khác nằm trên AD, BC như hình vẽ dưới đây: Biết diện tích mỗi hình lục giác đều là 2022. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD? >>Đáp án> Theo Vnexpress Tham khảo thêm: 4 câu đố thách thức tư duy Đo trí thông minh với bốn câu đố IQ Bốn câu đố đòi hỏi suy luận nhanh

4 câu đố thách thức tư duy

Bạn hãy quan sát kỹ, tìm ra quy luật và tính toán để điền đáp án thích hợp vào mỗi dấu hỏi chấm dưới đây. Câu 1: Tìm số còn thiếu trong ô vuông thứ ba >> Đáp án 1 Câu 2: Với các chữ số khác nhau, bạn hãy sắp xếp phép tính trong các ô vuông bên trái >> Đáp án 2 Câu 3: Đáp án còn thiếu ở dấu hỏi là bao nhiêu? >> Đáp án 3 Câu 4: Bạn điều số bao nhiêu vào ô trống còn lại? >> Đáp án 4 Theo Logic Channel Tham khảo thêm: Đo trí thông minh với bốn câu đố IQ Bốn câu đố đòi hỏi suy luận nhanh Thử thách IQ với bốn câu đố suy luận

Đo trí thông minh với bốn câu đố IQ

Mỗi hình tròn đều được chia thành bốn phần bằng nhau, mỗi phần được điền một số. Liệu bạn có tìm được mối liên hệ giữa các số này và điền đáp án vào dấu hỏi chấm? Câu 1: >>Đáp án 1 Câu 2: Sử dụng sáu số đã cho bên phải để điền vào các vị trí có dấu hỏi chấm, sao cho tổng của ba số trên một cạnh của tam giác đều bằng 20. >>Đáp án 2 Câu 3: >>Đáp án 3 Câu 4: Điền các số đã cho vào vị trí thích hợp để có phép tính đúng. >>Đáp án 4 Theo Smart Brain Tham khảo thêm: Bốn câu đố đòi hỏi suy luận nhanh Thử thách IQ với bốn câu đố suy luận Những thủ thuật Toán học giúp bạn tính toán nhanh khi rơi đúng những trường hợp này

Bốn câu đố đòi hỏi suy luận nhanh

Trong bốn số 63, 56, 27 và 77, số nào khác biệt nếu không tính đến tính chất chẵn - lẻ? Câu 1: Số nào khác biệt (không tính số chẵn - số lẻ)? >> Đáp án 1 Câu 2: Sắp xếp các số và ký hiệu toán học để được phép tính có kết quả là 26. >> Đáp án 2 Câu 3: Điền số còn thiếu. >> Đáp án 3 Câu 4: Tạo ra một phép tính đúng từ các số và ký hiệu đã cho. >> Đáp án 4 Theo Logic Channel Tham khảo thêm: Thử thách IQ với bốn câu đố suy luận Những thủ thuật Toán học giúp bạn tính toán nhanh khi rơi đúng những trường hợp này 5 câu đố đo trí thông minh

Thử thách IQ với bốn câu đố suy luận

Nếu 00=2, 1752=0, 2061=2, 4341=0, 4096=3, trong một phút, bạn hãy tìm quy luật để điền kết quả cho phép tính 1985=? Câu 1: >>Đáp án 1 Câu 2: Có bao nhiêu hình tam giác? >>Đáp án 2 Câu 3: Điền kết quả vào dấu hỏi chấm. >>Đáp án 3 Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. >>Đáp án 4 Theo Bright sides Tham khảo thêm: Những thủ thuật Toán học giúp bạn tính toán nhanh khi rơi đúng những trường hợp này 5 câu đố đo trí thông minh Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy

5 câu đố đo trí thông minh

Dữ kiện đề bài bao gồm (6, 2, 3 = 12); (8, 4, 6 = 24) và (5, 3, 9 = 18), vậy (7, 1, 6) bằng bao nhiêu? Câu 1: Thêm cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng. >>Đáp án 1 Câu 2: Sắp xếp lại các số và ký hiệu Toán học để được phép tính có kết quả bằng 1. >>Đáp án 2 Câu 3: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm. >>Đáp án 3 Câu 4: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm. >>Đáp án 4 Câu 5: Điền 12 số đã cho dưới đây vào 12 ô màu để được bốn phép cộng đúng. >>Đáp án 5 Theo Logic Channel Tham khảo thêm: Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy Thủ thuật làm phép cộng Bốn câu đố luyện khả năng tính nhanh

Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy

Nếu 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, trong 45 giây, bạn hãy tìm ra quy luật của các phép tính trên để điền đúng kết quả của 9 + 13 =? Câu 1: >>Đáp án 1 Câu 2: Hình đã cho nếu nhìn từ trên xuống sẽ trông như thế nào? >>Đáp án 2 Câu 3: Kết quả của phép tính cuối cùng là bao nhiêu? >>Đáp án 3 Câu 4: Điền đáp án vào dấu hỏi chấm. >>Đáp án 4 Theo Bright sides Tham khảo thêm: Thủ thuật làm phép cộng Bốn câu đố luyện khả năng tính nhanh Rèn tư duy với câu đố di chuyển que diêm