Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Toán 4

Đơn vị đo chiều dài tương ứng với sự vật thực tế - Nhạc - Lớp 4 - Lớp 5

Đơn vị đo chiều dài tương ứng với sự vật thực tế - Nhạc - Lớp 4 - Lớp 5 - Hiểu được đơn vị đo chiều dài và hình ảnh sự vật thực tế. - Hình ảnh và nhạc dễ theo dõi, dễ học - Đơn vị đo khoảng cách - Km, hm, dam, m, dm, cm và mm - 1 cây số, 1 thước, một tấc, một phân, một ly. Chúc các em học giỏi! #CùngTiến

Hình dung đơn vi đo khoảng cách cùng sự vật tương ứng - Hiểu ngay và nhớ...

Hình dung đơn vi đo khoảng cách cùng sự vật tương ứng - Hiểu ngay và nhớ lâu - Lớp 4 - Lớp 5 - Hiểu ngay được đơn vị đo khoảng cách, chiều dài - Hình dung được độ dài ngắn của từng đơn vị - Biết áp dụng đơn vị đo phù hợp với từng sự vật - Tránh được sai lầm khi cộng trừ đơn vị đo khoảng cách khác nhau về đơn vị. - Biết cách đọc khác của đơn vị đo khoảng cách trong thực tế đời sống. Chúc các em học thật giỏi! #CùngTiến