Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Toán 5

Thủ thuật làm bài tập – Toán 5 - Trang 38 - 43 - Hướng dẫn và giải thích

Thủ thuật làm bài tập dạng toán số thập phân – toán 5 - Trang 33  - 43 - Có hướng dẫn và giải thích - Đếm số ở phần thập phân để viết mẫu số ở phần phân số thập phân. - Đếm số 0 ở phần mẫu số phân số thập phân để chuyển đổi qua số thập phân. - So sánh phần nguyên trước. - So sánh phần thập phân bằng cách thêm 0 vào phần số thập phân sao cho có đủ số hạng giống nhau, rồi so sánh phần thập phân. Cùng Tiến chúc các em học giỏi. Các em đăng ký kênh để nhận thêm bài mới và chia sẻ cho các bạn cùng xem. #CùngTiến

Thủ thuật làm bài tập dạng toán số thập phân – toán 5 - Trang 33 - 43

Thủ thuật làm bài tập dạng toán số thập phân – toán 5 - Trang 33 - 43 - Đếm số ở phần thập phân để viết mẫu số ở phần phân số thập phân. - Đếm số 0 ở phần mẫu số phân số thập phân để chuyển đổi qua số thập phân. - So sánh phần nguyên trước. - So sánh phần thập phân bằng cách thêm 0 vào phần số thập phân sao cho có đủ số hạng giống nhau, rồi so sánh phần thập phân. Cùng Tiến chúc các em học giỏi. Các em đăng ký kênh để nhận thêm bài mới và chia sẻ cho các bạn cùng xem. #CùngTiến

Số thập phân - Toán 5 - Trang 33 - Có nhạc

Số thập phân - Toán 5 - Trang 33 - Biết thủ thuật giải dạng toán chuyển đổi đơn vị đo qua số thập phân - Đễ hiểu dễ làm, với hình ảnh giúp nhớ lâu Chúc các em học giỏi Các em đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn nhé!

Số thập phân - Toán 5 - Trang 33 - Làm bài tập về nhà

Số thập phân - Toán 5 - Trang 33 - Làm bài tập về nhà - Phân tích dạng toán theo nhiều cách để hiểu hơn - Thủ thuật giải toán theo bảng vẽ đơn vị đo chiều dài - Giải một số bài toán về phân số thập phân và số thập phân Mời các em cùng theo dõi Đăng ký kênh Cùng Tiến nhé! Chúc các em học giỏi #CùngTiến

Đơn vị đo chiều dài tương ứng với sự vật thực tế - Nhạc - Lớp 4 - Lớp 5

Đơn vị đo chiều dài tương ứng với sự vật thực tế - Nhạc - Lớp 4 - Lớp 5 - Hiểu được đơn vị đo chiều dài và hình ảnh sự vật thực tế. - Hình ảnh và nhạc dễ theo dõi, dễ học - Đơn vị đo khoảng cách - Km, hm, dam, m, dm, cm và mm - 1 cây số, 1 thước, một tấc, một phân, một ly. Chúc các em học giỏi! #CùngTiến

Hình dung đơn vi đo khoảng cách cùng sự vật tương ứng - Hiểu ngay và nhớ...

Hình dung đơn vi đo khoảng cách cùng sự vật tương ứng - Hiểu ngay và nhớ lâu - Lớp 4 - Lớp 5 - Hiểu ngay được đơn vị đo khoảng cách, chiều dài - Hình dung được độ dài ngắn của từng đơn vị - Biết áp dụng đơn vị đo phù hợp với từng sự vật - Tránh được sai lầm khi cộng trừ đơn vị đo khoảng cách khác nhau về đơn vị. - Biết cách đọc khác của đơn vị đo khoảng cách trong thực tế đời sống. Chúc các em học thật giỏi! #CùngTiến

Giải bài tập toán 5 - Trang 28 - Bài tập về đơn vị đo diện tích

Giải bài tập toán 5 - Trang 28 - Bài tập về đơn vị đo diện tích - Học về thủ thuật ghi bảng các đơn vị diện tích, điền vào và có đáp án quy đổi dễ dàng. Chúc các em học giỏi!

Mở sách giáo khoa trực tuyến và học hiểu về đơn vị đo diện tích - Toán 5...

Mở sách giáo khoa trực tuyến và học hiểu về đơn vị đo diện tích - Toán 5 -Trang 27 Làm thế nào để hiểu 1 cm2 thì bằng 100 mm2 và 1 mm2 thì bằng 1/100 cm2 ? Các em nghe giải thích rồi sẽ hiểu và sau đó, cứ áp dụng tương tự cho các đơn vị đo diện tích khác. Chúc các em học giỏi!

Thủ thuật giải bài tập về đơn vị đo diện tích - Toán 5 - Trang 27

Giải bài tập về đơn vị đo diện tích - Toán 5 - Trang 27 - Hướng dẫn diễn giải để hiểu - Một vài cách giải khác nhau - Thủ thuật để nhớ và giải toán chuyển đổi đơn vị đo diện tích ... Chúc các em học giỏi