Chuyển đến nội dung chính

Phiếu bài tập - Sách giáo khoa - Toán 5 - Lớp 5

 

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

1. Ôn tập: Khái niệm về phân số

2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

3. Ôn tập: So sánh hai phân số

4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

5. Phân số thập phân

6. Luyện tập trang 9

7. Phép cộng và phép trừ hai phân số

8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

9. Hỗn số

10. Hỗn số (tiếp theo)

11. Luyện tập trang 14

12. Luyện tập chung trang 15

13. Luyện tập chung trang 15, 16

14. Luyện tập chung trang 16, 17

15. Ôn tập về giải toán

16. Ôn tập và bổ sung về giải toán

17. Luyện tập trang 19, 20

18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

19. Luyện tập trang 21

20. Luyện tập chung trang 22

21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

23. Luyện tập trang 24, 25

24. Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông

25. Luyện tập trang 28, 29

26. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

27. Héc-ta

28. Luyện tập trang 30

29. Luyện tập chung trang 31

30. Luyện tập chung trang 31, 32

31. Luyện tập chung trang 32


CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Khái niệm số thập phân

2. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

3. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

4. Luyện tập trang 38, 39

5. Số thập phân bằng nhau

6. So sánh hai số thập phân

7. Luyện tập trang 43

8. Luyện tập chung trang 43

9. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

10. Luyện tập trang 45

11. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

12. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

13. Luyện tập chung trang 47

14. Luyện tập chung trang 48

15. Luyện tập chung trang 48, 49

16. Cộng hai số thập phân

17. Luyện tập trang 50, 51

18. Tổng nhiều số thập phân

19. Luyện tập trang 52

20. Trừ hai số thập phân

21. Luyện tập trang 54

22. Luyện tập chung trang 55

23. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

24. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ....

25. Luyện tập trang 58

26. Nhân một số thập phân với một số thập phân

27. Luyện tập trang 60

28. Luyện tập trang 61

29. Luyện tập chung trang 61, 62

30. Luyện tập chung trang 62

31. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

32. Luyện tập trang 64, 65

33. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

34. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

35. Luyện tập trang 68

36. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

37. Luyện tập trang 70

38. Chia một số thập phân cho một số thập phân

39. Luyện tập trang 72

40. Luyện tập chung trang 72

41. Luyện tập chung trang 73

42. Tỉ số phần trăm

43. Giải toán về tỉ số phần trăm

44. Luyện tập trang 76

45. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

46. Luyện tập trang 77

47. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

48. Luyện tập trang 79

49. Luyện tập chung trang 79, 80

50. Luyện tập chung trang 80

51. Giới thiệu máy tính bỏ túi

52. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm


 CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

1. Hình tam giác

2. Diện tích hình tam giác

3. Luyện tập trang 88, 89

4. Luyện tập chung trang 89, 90

5. Hình thang

6. Diện tích hình thang

7. Luyện tập trang 94

8. Luyện tập chung trang 95

9. Hình tròn, đường tròn

10. Chu vi hình tròn

11. Luyện tập trang 99

12. Diện tích hình tròn

13. Luyện tập trang 100

14. Luyện tập chung trang 100, 101

15. Giới thiệu biểu đồ hình quạt

16. Luyện tập về tính diện tích

17. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

18. Luyện tập chung trang 106

19. Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

20. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

21. Luyện tập trang 110

22. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

23. Luyện tập trang 112

24. Luyện tập chung trang 113

25. Thể tích của một hình

26. Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

27. Mét khối

28. Luyện tập trang 119

29. Thể tích hình hộp chữ nhật

30. Thể tích hình lập phương

31. Luyện tập chung trang 123

32. Luyện tập chung trang 124, 125

33. Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu

34. Luyện tập chung trang 127

35. Luyện tập chung trang 128


CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Bảng đơn vị đo thời gian

2. Cộng số đo thời gian

3. Trừ số đo thời gian

4. Luyện tập trang 134

5. Nhân số đo thời gian với một số

6. Chia số đo thời gian cho một số

7. Luyện tập trang 137

8. Luyện tập chung trang 137, 138

9. Vận tốc

10. Luyện tập trang 139, 140

11. Quãng đường

12. Luyện tập trang 141, 142

13. Thời gian

14. Luyện tập trang 143

15. Luyện tập chung trang 144

16. Luyện tập chung trang 144, 145

17. Luyện tập chung trang 145, 146

 

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

1. Ôn tập về số tự nhiên

2. Ôn tập về phân số

3. Ôn tập về phân số (tiếp theo)

4. Ôn tập về số thập phân

5. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

6. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

7. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

8. Ôn tập về đo diện tích

9. Ôn tập về đo thể tích

10. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

11. Ôn tập về đo thời gian

12. Phép cộng

13. Phép trừ

14. Luyện tập trang 160, 161

15. Phép nhân

16. Luyện tập trang 162

17. Phép chia

18. Luyện tập trang 164

19. Luyện tập trang 165

20. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

21. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

22. Luyện tập trang 167

23. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

24. Luyện tập trang 169

25. Luyện tập chung trang 169, 170

26. Một số dạng bài toán đã học

27. Luyện tập trang 171

28. Luyện tập trang 171, 172

29. Luyện tập trang 172

30. Ôn tập về biểu đồ

31. Luyện tập chung trang 175

32. Luyện tập chung trang 176

33. Luyện tập chung trang 176, 177

34. Luyện tập chung trang 177, 178

35. Luyện tập chung trang 178, 179

36. Luyện tập chung trang 179, 180


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Chiều tối - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 22

Chiều tối Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. Theo PHẠM ĐỨC #ChiềuTối #Lớp5   #CùngTiến Chiều tối , an interactive worksheet by khanhhuynh live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi - Tuần 33

Cùng Tiến - Em mơ ước học giỏi để thành nhà bác học Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ Giữa một buổi trưa hè ? Gối đầu lên thảm cỏ Nhìn trời xanh, lá che... Đã có ai dậy sớm Nhìn lên rừng cọ tươi ? Lá xoè như tia nắng Giống hệt như mặt trời. Rừng cọ ơi ! rừng cọ ! Lá đẹp, lá ngời ngời Tôi yêu, thường vẫn gọi Mặt trời xanh của tôi. NGUYỄN VIẾT BÌNH Cọ : cây cao thân dừa, lá to, hình quạt. #Lớp3 #MặtTrờiXanhCủaTôi #7T7 Tuần 32: Ngôi nhà chung Cóc kiện trời Người đi săn và con vượn Mè hoa lượn sóng Cuốn sổ tay Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #CáHồiVượtThác - #Lớp5   #CùngTiến Luyện tập về từ đồng nghĩa , an interactive worksheet by linhnbm live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quyến Sắc màu em yêu Rừng trưa Chiều tối

TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí

  TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên   Nhu cầu học tập và tìm tài liệu ngày càng cao đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trang web học tập miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng việc tìm những tài liệu hay và hữu ích thì thật sự khó khăn vì có rất nhiều sự lựa chọn. Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm tài liệu học tập nhé Danh mục 1. 123.doc.org 2. Vndoc.com 3. Violet 4. Downloadsach.com 5. Ebook.edu 6. Luanvan.net.vn 7. Tuyển sinh 247 8. Tailieuhoctap.net 9. Hocmai.vn 10. Slideshare.net 11. Tailieu.vn Các trang web được tổng hợp theo trải nghiệm của người viết và sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên 1. 123.doc.org Sự ra đời của 123.doc.org với sứ mệnh cao cả là mang lại nguồn tài liệu kiến thức đa dạng và phong phú để đáp ứng nhu cầu tìm tòi và học hỏi của hàng triệu học sinh, sinh viên. Chính vì thế 123.doc.org hiện đang là trang we