Chuyển đến nội dung chính

Unit 9: What did you see at the zoo? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 36 - 39

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 9

Quay về mục lục chính

Unit 9: What did you see at the zoo?

A. Pronunciation (trang 36 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the sentence stress...(Đánh dấu trọng âm câu vào các từ. Sau đó đọc to những câu này.)

1. 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo.

2. 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus.

3. 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate.

4. 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals.

Hướng dẫn dịch:

1.Hôm qua bạn đã làm gì? Tớ đã đi sở thú.

2.Bạn đến đó bằng gì? Tớ đi bằng xe buýt.

3.Bạn đã đi với ai? Tớ đi với bạn cùng lớp.

4.Bạn đã thấy gì ở sở thú? Tớ đã thấy rất nhiều động vật.

2. Read and complete...(Nhìn và hoàn thành. Sau đó đọc to những câu đó.)

1. Where2. Zoo3. How
4. bus5. What6. Animals

Hướng dẫn dịch:

1.Tuần trước bạn đã đi đâu?

2.Tớ đã đi sở thú.

3.Bạn đến sở thú bằng gì?

4.Tớ đến đó bằng xe buýt.

5.Bạn đã thấy gì ở sở thú?

6.Tớ đã thấy rất nhiều động vật.

B. Vocabulary (trang 36-37 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words in the correct columns. (Cho các từ vào đúng cột)

Animals: python, gorilla, monkey, peacock, tiger

How animals act: quickly, loudly, beautifully, quietly, slowly

Hướng dẫn dịch:

Động vật: con trăn, con khỉ đột, con khỉ, con công, con hổ

Các con vật hoạt động ra sao: nhanh nhẹn, ồn ào, đẹp đẽ, yên tĩnh, chậm chập

2. Look and complete. (Nhìn và hoàn thành)

1. a2. b3. a4. a

Hướng dẫn dịch:

1.Hổ gầm thật to. 2.Những con voi di chuyển thật chậm chạp. 3.Những con khỉ chuyền thật nhanh từ cây này sang cây khác. 4.Tôi có thể thấy một con trăn. Nó di chuyển trong khu vườn.

C. Sentence patterns (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match (Đọc và nối)

1. e2. c3. a4. b5. d

Hướng dẫn dịch:

1.Cuối tuần trước bạn đã làm gì? Tớ đã đi sở thú.

2.Bạn tới đó bằng gì? Bằng taxi.

3.Bạn đã thấy gì ở sở thú? Tớ đã thấy rất nhiều động vật.

4.Con hổ đã làm gì? Nó đã gầm lớn.

5.Con voi trông thế nào? Nó rất to.

2. Look and write the answers. (Nhìn và viết câu trả lời)

1. They went to the zoo.

2. They saw monkeys and kangaroos.

3. They are very big.

4. They roared loudly.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Những đứa trẻ đã đi đâu vào ngày hôm qua?

B: Chúng đã đi sở thú.

2. A: Chúng đã nhìn thấy gì?

B: Chúng đã nhìn thấy những con khỉ và những con chuột túi.

3. A: Những con voo thế nào?

B: Chúng rất to lớn.

4. A: Những con hổ đã làm gì khi những đứa trẻ ở đó?

B: Chúng gầm thật to.

D. Speaking (trang 38 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply. (Đọc và trả lời)

a. I went to the zoo.

b. I went there by bus.

c. I went to the zoo with my parents.

d. I saw a lot of animals.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn đã đi đâu vào ngày hôm qua?

Tôi đã đi sở thú.

b. Bạn đã đến đó bằng cách nào?

Tôi đã đến đó bằng xe buýt.

c. Bạn đã đi cùng với ai?

Tôi đã đi đến sở thú với ba mẹ tôi.

d. Bạn đã làm gì ở đó?

Tôi đã nhìn thấy nhiều con vật.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi trên.)

a. I went to Dam Sen park.

b. I went there by taxi/motorbike.

c. I went to the zoo with my friends/family/grandparents.

d. I saw a lot of animals and a lot of flowers.

Hướng dẫn dịch:

a.Tôi đã đi công viên Đầm Sen.

b.Tôi đã đến đó bằng tắc xi/xe máy.

c.Tôi đã đi đến sở thú với những người bạn/ gia đình/ông bà tôi.

d.Tôi đã nhìn thấy nhiều con vật và nhiều bông hoa.

E. Reading (trang 38-39 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete (Đọc và hoàn thành.)

1. go2. zoo3. animals    
4. like5. big6. slowly

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi không nhìn thấy bạn vào ngày hôm qua. Bạn đã đi đâu?

B: Tôi đã đi sở thú.

A: Bạn đã thấy gì ở đó?

B: Tôi đã thấy một vài con vật. Tôi thích nhìn những con voi con.

A: Nó như thế nào?

B: Nó thật to lớn.

A: Nó đã làm gì khi bạn ở đó?

B: Nó di chuyển thật chậm chạp và nhẹ nhàng.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Hướng dẫn dịch:

Cuối tuần trước, tôi đã đi sở thú với những người bạn cùng lớp. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều con vật. Đầu tiên, chúng tôi đã thấy những con voi. Chúng rất to lớn. Chúng di chuyển thật chậm chạp và yên tĩnh. Sau đó chúng tôi thấy những con chuột túi. Tôi thích xem chúng bởi vì chúng nhảy thật cao và chạy thật nhanh. Cuối cùng, chúng tôi đã nhìn thấy những con khỉ. Chúng trông thật vui nhộn. Chúng chuyển từ cây này sang cây khác suốt thời gian. Chúng nhảy lên nhảy xuống trên cây thật nhanh. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật sự tốt đẹp.

Đáp án:

1. very big

2. slowly and quietly

3. very high, quickly

4. funny

5. very quickly

Hướng dẫn dịch:

1.Những con voi rất to.

2.Chúng yên lặng và chậm chạp di chuyển.

3.Những con kangaroo nhảy rất cao và chạy nhanh.

4.Những chú khỉ rất vui nhộn.

5.Chúng nhảy lên nhảy xuống các cái cây rất nhanh.

F. Writing (trang 39 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words in order to make sentences. (Sắp xếp các từ thành câu.)

1. I went to the zoo with my parents yesterday./Yesterday, I went to the zoo with my parents.

2. The children went to the zoo by bus.

3. He saw a lot of animals at the zoo.

4. The elephants moved slowly and quietly/quietly and slowly.

5. The lions ran very quickly.

Hướng dẫn dịch:

1.Hôm qua tôi đã tới sở thú với bố mẹ.

2.Bọn trẻ tới sở thú bằng xe buýt.

3.Cậu ấy đã thấy rất nhiều động vật ở sở thú.

4.Những con voi yên lặng và chậm chạp đi chuyển.

5.Những chú sư tử chạy rất nhanh.

2. Write about a visit to the zoo. (Viết về một chuyến đi thăm sở thú)

I went to the zoo with my neighbors. We saw lots of animals at the zoo. First, we saw peacocks. They were very beautiful.

They moved beautifully. Then we saw monkeys.

They were funny. They jumped up and down on the trees quickly.

I had a really good time at the zoo.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã đi đến sở thú với những người bạn hàng xóm của tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều con vật tại sở thú.

Đầu tiên, chúng tôi đã thấy những con công. Chúng rất đẹp.

Chúng di chuyển thật đẹp. Sau đó chúng tôi đã thấy những con khỉ.

Chúng rất vui nhộn. Chúng đã nhảy lên nhảy xuống trên cây thật nhanh.

Tôi đã thực sự có khoảng thời gian đẹp khi thăm sở thú.

Unit 8: What are you reading? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 32 - 35

Unit 9: What did you see at the zoo? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 36 - 39

Unit 10: When will Sports Day be? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 40 - 43 

SBT Tiếng Anh 5 Tập 2

Unit 11: What's the matter with you? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 44 - 47

Unit 12: Don't ride your bike too fast! - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 48 - 51

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Chiều tối - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 22

Chiều tối Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. Theo PHẠM ĐỨC #ChiềuTối #Lớp5   #CùngTiến Chiều tối , an interactive worksheet by khanhhuynh live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em

Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi - Tuần 33

Cùng Tiến - Em mơ ước học giỏi để thành nhà bác học Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ Giữa một buổi trưa hè ? Gối đầu lên thảm cỏ Nhìn trời xanh, lá che... Đã có ai dậy sớm Nhìn lên rừng cọ tươi ? Lá xoè như tia nắng Giống hệt như mặt trời. Rừng cọ ơi ! rừng cọ ! Lá đẹp, lá ngời ngời Tôi yêu, thường vẫn gọi Mặt trời xanh của tôi. NGUYỄN VIẾT BÌNH Cọ : cây cao thân dừa, lá to, hình quạt. #Lớp3 #MặtTrờiXanhCủaTôi #7T7 Tuần 32: Ngôi nhà chung Cóc kiện trời Người đi săn và con vượn Mè hoa lượn sóng Cuốn sổ tay Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #CáHồiVượtThác - #Lớp5   #CùngTiến Luyện tập về từ đồng nghĩa , an interactive worksheet by linhnbm live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quyến Sắc màu em yêu Rừng trưa Chiều tối

TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí

  TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên   Nhu cầu học tập và tìm tài liệu ngày càng cao đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trang web học tập miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng việc tìm những tài liệu hay và hữu ích thì thật sự khó khăn vì có rất nhiều sự lựa chọn. Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm tài liệu học tập nhé Danh mục 1. 123.doc.org 2. Vndoc.com 3. Violet 4. Downloadsach.com 5. Ebook.edu 6. Luanvan.net.vn 7. Tuyển sinh 247 8. Tailieuhoctap.net 9. Hocmai.vn 10. Slideshare.net 11. Tailieu.vn Các trang web được tổng hợp theo trải nghiệm của người viết và sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên 1. 123.doc.org Sự ra đời của 123.doc.org với sứ mệnh cao cả là mang lại nguồn tài liệu kiến thức đa dạng và phong phú để đáp ứng nhu cầu tìm tòi và học hỏi của hàng triệu học sinh, sinh viên. Chính vì thế 123.doc.org hiện đang là trang we