Chuyển đến nội dung chính

Unit 2: I always get up early. How about you? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 8 - 11

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 2

Quay về mục lục chính

Unit 2: I always get up early. How about you?

A. Pronunciation (trang 8 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the stress...(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó đọc to những từ này)

1. 'always

2. 'usually

3. 'often

4. 'sometimes

5. 'never

2. Say the sentences ...(Nói những câu sau thật to. Chú ý đến những từ in đậm.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi luôn luôn thức dậy sớm.

2. Cô ấy thường xuyên đi mua sắm vào những ngày Chủ nhật.

3. Cậu ấy thường đi đến thư viện.

4. Chúng tôi thỉnh thoảng đi xem phim.

5. Họ không bao giờ đi trượt pa-tanh.

B. Vocabulary (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 5)

1. Look and draw lines to math (Nhìn và vẽ đường thẳng để nối)

1.b2.e3.a4.c5.d

Hướng dẫn dịch:

1. mặc quần áo

2. làm bài tập về nhà

3. rửa mặt

4. nấu bữa tối

5. tập thể dục buổi sáng

2. Complete the sentence... (Hoàn thành những câu sau. Dùng hình thức đúng của những từ trong ngoặc.)

1. get dressed

2. washes his face

3. do morning exercise

4. do homework

5. cooks dinner

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy thường xuyên mặc quần áo, chải đầu và đi học.

2. Anh ấy luôn luôn rửa mặt và sau đó ăn sáng.

3. Họ thường xuyên dậy ngủ sớm và tập thể dục buổi sáng.

4. Chúng tớ thường ở lại trường và làm bài tập về nhà vào buổi chiều.

5. Cô ấy thỉnh thoảng đi mua sắm và nấu bữa tối sau giờ học.

C. Sentence patterns (trang 9 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match (Đọc và nối câu)

1.e2.d3.b4.a/c5.c/a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn làm gì vào buổi sáng? Tớ thường xuyên ăn sáng và đi đến trường.

2. Bạn làm gì vào buổi chiều? Tớ luôn luôn ở lại trường và làm bài tập về nhà.

3. Bạn làm gì sau giờ học? Tớ thường chơi cầu lông và nấu bữa tối.

4. Bạn thường xuyên thăm ông bà bạn như thế nào? 1 lần 1 tuần/ Mỗi tối

5. Bạn thường xuyên nói chuyện trực tuyến với bạn bè như thế nào? Mỗi tối/1 lần 1 tuần

2. Read and complete. Then read aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1-c2-a3-b4-e5-d

Hướng dẫn dịch:

Hoa: Đây là một tấm ảnh/hình của bạn tôi Mary.

Quân: Ồ... Cô ấy thật đẹp. Cô ấy sống ở đâu vậy?

Hoa: Ở Luân Đôn. Nước Anh.

Quân: Cô ấy thường làm gì sau giờ học?

Hoa: Sau giờ học ư? Cô ấy thường chơi thể thao trong phòng thể dục.

Quân: Môn thể thao yêu thích của cô ấy là gì?

Hoa: Bóng chuyền. Cô ấy thích nó rất nhiều.

Quân: Cô ấy thường chơi bóng chuyền mấy lần trong tuần?

Hoa: Cô ấy chơi nó mỗi ngày.

Quân: Cô ấy làm gì vào thời gian rảnh?

Hoa: Cô ấy thường nói chuyện trực tuyến với những người bạn.

D. Speaking (trang 10 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

a. I often have breakfast and go to school.

b. I often go to the Club music/the English Club.

c. I sometimes watch TV in the evening. I often watch TV at the weekend.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn làm gì vào buổi sáng?

Tôi thường ăn sáng và đi học.

b. Bạn làm gì vào cuối tuân?

Tôi thường đi đến câu lạc bộ âm nhạc/tiếng Anh.

c. Bạn thường xem tivi bao nhiêu lần?

Tôi thỉnh thoảng xem tivi vào buổi tối / Tôi thường xem ti vi vào cuối tuần.

2. Ask and answer...(Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I often do morning exercise.

b. I often go to the sports centre.

c. Twice a week. / Every day in the evening.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi thường tập thể dục buổi sáng.

b. Tôi thường đi đến trung tâm thể thao.

c. Hai lần một tuần. / Mỗi ngày vào buổi tối.

E. Reading (trang 10-11 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and circle...(Đọc và khoanh tròn tiêu đề đúng nhất)

b. Kate’s day

Hướng dẫn dịch:

Kate là một học sinh người Úc. Cô ấy sống cách xa thành phố. Cô ấy không đi học. Cô ấy học trực tuyến. Sau bữa sáng, cô ấy giúp ba mẹ làm việc ở nông trại của họ. Vào buổi chiều cô ấy làm việc với giáo vỉên trực truyến của mình. Vào buổi tối, cô ấy làm bài tập về nhà. Trước khi ngủ cô ấy gửi thư điện tử bài làm cho giáo viên của mình. Cô ấy gặp bạn bè mỗi tuần một lân và chơi thể thao với họ vào chủ nhật. Cô ấy thường tán gẫu trực tuyến với bạn của cô ấy là Mai ở Việt Nam.

2. Read again and write the answers. (Đọc lại và viết câu trả lời.)

1. She helps her parents with their farm work.

2. She works with her teachers online.

3. She emails her homework to her teachers.

4. She meets her friends once a week.

5. She often chats with her friend Mai in Viet Nam.

Hướng dẫn dịch:

1. Kate làm gì sau bữa ăn sáng? Bạn ấy giúp bố mẹ làm công việc đồng áng.

2. Bạn ấy làm gì vào buổi chiều? Bạn ấy làm việc trực tiếp làm việc trực tuyến với thầy cô giáo.

3. Bạn ấy làm gì trước giờ đi ngủ? Bạn ấy gửi email bài tập về nhà cho các thầy cô giáo của bạn ấy.

4. Bạn ấy thường xuyên gặp gỡ bạn bè như thế nào? Bạn ấy gặp bạn bè 1 lần mỗi tuần.

5. Bạn ấy thường nói chuyện cùng ai? Bạn ấy thường nói chuyên với Mai, bạn của bạn ấy ở Việt Nam.

F. Writing (trang 11 SBT Tiếng Anh 5)

1. Look and write. (Nhìn và viết)

1. does morning exercise

2. cooks dinner

3. plays computer games

4. goes to the library

Hướng dẫn dịch:

1. Nam luôn tập thể dục trước khi ăn sáng.

2. Mai thường nấu bữa tối sau khi tan trường.

3. Tony thường chơi điện tử khi cậu ấy rảnh.

4. Mary tới thư viện hai lần một tuần.

2. Write about your daily activities. (Viết về những hoạt động thường ngày của bạn.)

Hello. My name's Phuong Trinh.

In the morning, I always get up early. Then I have breakfast and go to school. In the afternoon, I often play badminton with my friend.

In the evening. I often do my homework and go to bed.

I sometimes watch cartoons on TV.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tên tôi là Phương Trinh.

Vào buổi sáng, tôi luôn luôn dậy sớm. Sau đó tôi ăn sáng và đi học

Vào buổi chiều, tôi thường chơi cầu lông với bạn tôi.

Vào buổi tối, tôi thường làm bài tập về nhà của mình và đi ngủ. Tôi thỉnh thoáng xem hoạt hình trên tivi.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 1

Unit 1: What's your address? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 4 - 7

Unit 2: I always get up early. How about you? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 8 - 11

Unit 3: Where did you go on holiday? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 12 - 15

Unit 4: Did you go to the party? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 16 - 19

Unit 5: Where will you be this weekend? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 20 - 23

Bài đăng phổ biến từ blog này

Luyện đọc phần vần oao oay oam oăm oăc oen oet...| Lớp 1 | LPA | HTVDD |...

Xin chào các bạn Chúng ta luyện đọc oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uânh uâch oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uênh uêch oao - ngoan ngoãn oay - viết ngoáy oam - mèo ngoạm chuột oăm - sâu hoắm oăc - dấu ngoặc oen - nhoẻn cười oet - loè loẹt oong - cái xoong ooc - quần soóc ươ - thuở xưa uya - đêm khuya uyt - huýt sáo uyp - đèn tuýp uynh - phụ huynh uych - chạy huỳnh huỵch uênh - huênh hoang uêch - nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao. Bé không nên viết ngoáy. Cần cẩu ngoạm kiện hàng. Giếng khoan sâu hoắm. Bé làm bài tập -  điền âm hoặc vần thích hợp. Tan học, mẹ đón bé và nhoẻn miệng cười. Bức tranh bé tô màu lòe loẹt. Bé giúp mẹ lấy cái xoong nấu canh. Mùa hè, bé mặc quần soóc đi học. Bé đi xem xiếc có chú voi huơ cái vòi dài. Bà say sưa kể chuyện thuở xưa. Đêm đã khuya, mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Bé tập huýt sáo, khi đang đi trên xe buýt. Bố tháo và lau chùi chiếc đèn tuýp cho sạch. Chủ nhật, bố và mẹ đi họp phụ huyn

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Đọc bài thơ: Hoa sen | Lớp lá | Lớp 1 | ĐTĐT | 7T7

Xin chào các bạn Chúng ta đọc thuộc bài thơ Hoa sen Hoa sen đã nở Rực rỡ đầy hồ Thoang thoảng gió đưa Mùi hương thơm ngát Lá sen xanh mát Đọng hạt sương đêm Gió rung êm đềm Sương long lanh chạy Giờ tới phiên các bạn đọc nha Cảm ơn các bạn đã cùng học Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #7T7 #NắngTrưa

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH

Anh hùng Núp tại Cu-ba - Lớp 5 - Tuần 5 - Trang 46

Anh hùng Núp tại Cu-ba Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình. Theo NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG #7T7 #AnhHùngNúpTạiCuba #Lớp5

Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon - Lớp 4 - Tuần 35 - Bài 4

7T7 Seventy Seven - Chỉ cần thay đổi môi trường thôi là được :) Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon Trong một lần đi biển, Gu-li-vơ tình cờ lạc vào xứ sở của người Li-li-pút tí hon. Anh được vua nước Li-li-pút mời ở lại và trở thành một người khổng lồ giữa những người chỉ bé bằng ngón tay cái. Dưới đây là câu chuyện của anh. Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trên lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Bli-phút hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua ra lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch. Thế là tôi đi ra bờ biển. Quan sát bằng ống nhòm, tôi thấy địch có độ năm mươi chiến hạm. Tôi bèn cho làm năm mươi móc sắt to, buộc vào dây cáp, rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng chiến hạm một rồi buộc tất cả đầu dây vào nhau, kéo về Li-li-pút. Khỏi phải nói nhà