Chuyển đến nội dung chính

Unit 19: Which place would you like to visit? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 76 - 79

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 19

Quay về mục lục chính

Unit 19: Which place would you like to visit?

A. Pronunciation (trang 76 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the sentence intonation...(Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này.)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 | Giải SBT Tiếng Anh 5

Hướng dẫn dịch:

1. Nơi nào bạn muốn ghé thăm chùa Trấn Quốc hay Bảo tàng Lịch sử?

Tôi muốn ghé thăm chùa Trấn Quốc.

2. Bạn nghĩ gì về công viên Tao Đàn?

Nó đẹp hơn tôi mong đợi.

3. Bạn nghĩ gì về đảo Cô Tô?

Nó hấp dẫn hơn tôi mong đợi.

2. Read and complete...(Nhìn và hoàn thành. Sau đó đọc to những câu đó.)

1. would, visit

2. think, beautiful

Hướng dẫn dịch:

1. Nơi nào bạn muốn ghé thăm đảo Cô Tô hay núi Yên Tử?

Tôi muốn ghé thăm núi Yên Tử.

2. Bạn nghĩ gì về núi Yên Tử?

Nó đẹp hơn tôi mong đợi.

B. Vocabulary (trang 76-77 SBT Tiếng Anh 5)

1. Circle the odd one out. (Khoanh tròn từ khác loại.)

1. interest       2. history       3. more       4. place

Giải thích:

1. interest là danh từ, còn lại là tính từ.

2. history chỉ lịch sử, các từ còn lại chỉ các điểm đến.

3. more là trạng từ, còn lại là động từ.

4. place là địa điểm nói chung, các từ còn lại chỉ các khu vực cụ thể (thành phố, làng quê, thị xã)

2. Read and circle a or b. (Đọc và khoanh tròn a hoặc b.)

1. b2. b3. a4. b
Hướng dẫn dịch:
1. Bạn nghĩ gì về công viên Tao Đàn ở thành phố Hồ Chí Minh?

Nó đẹp hơn tớ mong đợi.

2. Bạn thích đi thăm nơi nào hơn, chùa hay bảo tàng?

Tớ thích thăm bảo tàng hơn.

3. Bạn nghĩ gì về Văn Miếu?

Nó thú vị hơn tớ mong đợi.

4. Bạn muốn đi thăm nơi nào hơn, bảo tàng hay công viên?

Tớ thích đi công viên hơn.

C. Sentence patterns (trang 77 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match. (Đọc và nối.)

1. c2. d3. a4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Tuần trước bạn ở đâu vậy Linda?

Tôi đã ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bạn đã làm gì ở đó?

Tôi đã ghé thăm chợ Bến Thành và công viên giải trí Suối Tiên.

3. Bạn nghĩ gì về công viên giải trí Suối Tiên?

Nó náo nhiệt hơn tôi mong đợi.

4. Bạn có thích nó không?

Vâng, có. Tôi sẽ ghé thăm nó lần nữa.

2. Read and complete...(Đọc và hoàn thành. Dùng những câu trong khung.)

(l) c(2) b(3) d(4) a

Hướng dẫn dịch:

Mai: Đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm Thành phố Đà Nẵng.

Quân: Bạn có muốn ghé thăm một số địa điểm thú vị không?

Mai: Vâng, rất sẵn lòng.

Quân: Nơi nào bạn muốn ghé thăm Bà Nà Hills hay cầu Rồng?

Mai: Tôi muốn ghé thăm Bà Nà Hills.

Quân: Bạn có muốn biết thêm về lịch sử Đà Nẵng không?

Mai: Vâng, tất nhiên rồỉ.

Quân: Được thôi. Tôi sẽ nói cho bạn về nó trên đường đến đó. Bây giờ chúng ta cùng đi.

D. Speaking (trang 78 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply. (Đọc và đáp lại.)

a. I went to Nha Trang Beach last week/last month.

b. It's more beautiful than I expected.

c. Yes, please. / No, I’m sorry...

d. I'd like to visit the museum.

Hướng dẫn dịch:

1. Tuần/Tháng trước bạn đã ghé thăm địa điểm nào?

Tôi đã đến bãi biển Nha Trang vào tuần/tháng trước.

2. Bạn nghĩ gì về nơi đó?

Nó đẹp hơn tôi mong đợi.

3. Bạn có muốn ghé thăm một vài địa điểm thú vị tại Hà Nội không?

Vâng, rất sẵn lòng. / Không, tôi xin lỗi...

4. Nơi nào bọn muốn ghé thăm, chùa hay là bảo tàng?

Tôi muốn ghé thăm viện bảo tàng.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I went to Ha Long Bay last weekend/last Wednesday.

b. It's more interesting/beautiful than I expected.

c. Yes, please. / No, I’m sorry...

d. I'd like to visit the park.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đã đến vịnh Hạ Long cuối tuần/thứ Tư trước.

2. Nó thú vị/đẹp hơn tôi mong đợi.

3. Vâng, rất sẵn lòng. / Không, tôi xin lỗi...

4. Tôi muốn ghé thăm công viên.

E. Reading (trang 78-79 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

1. King

2. by    

3. Mountain    

4. beautiful    

5. history 

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Phong. Sáng hôm qua, tôi đã đi thăm Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Tôi tới đó bằng xe buýt cùng các bạn cùng lớp. Ngôi đền nằm ở núi Nghĩa Linh. Nó đẹp hơn tôi mong đợi. Các bạn lớp tôi rất thích ngôi đền này. Họ nói chuyến đi giúp họ biết thêm về con người và lịch sử Việt Nam.

2. Read again and circle a, b or c. (Đọc lại và khoanh tròn a, b hoặc c.)

1. c2. a3. c4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Phong và các bạn cùng lớp đi thăm đền hôm nào?

Hôm qua.

2. Ngôi đền ở đâu?

Nó ở tỉnh Phú Thọ.

3. Phong nghĩ sao về ngôi đền?

Nó đẹp hơn cậu ấy mong đợi.

4. Chuyến đi giúp ích gì cho Phong và các bạn cùng lớp?

Nó giúp họ biết thêm về con người và lịch sử Việt Nam.

F. Writing (trang 79 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Đặt những từ theo thứ tự để tạo thành câu.)

1. Where did you go last weekend?

2. I went to Phu Quoc Island.

3. What do you think of it?

4. It's more beautiful than I expected.

5. I'll go to Phu Quoc Island next year.

Hướng dẫn dịch:

1. Cuối tuần trước bạn đã đi đâu?

2. Tớ đã đi đảo Phú Quốc.

3. Bạn nghĩ sao về nó?

4. Nó đẹp hơn tớ mong đợi.

5. Năm sau tớ sẽ đi đảo Phú Quốc.

2. Write about you. (Viết về bạn)

My name is Minh Khang. I visited Ha Long Bay last week.

It's in Quang Ninh Province. It's far from Ho Chi Minh City. So I went there by plane. It's more beautiful than I expected. I like it because I can explore small islands and caves in the bay.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Minh Khang. Tôi đã ghé thăm vịnh Hạ Long vào tuần trước. Nó ở tỉnh Quảng Ninh. Nó cách xa so với Thành phố Hồ Chí Minh. Nên tôi đã đến đó bàng máy bay. Nó đẹp hơn tôi mong đợi. Tôi thích nó bởi vì tôi có thể khám phá những hòn đảo nhỏ và hang động trong vịnh.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 2

Unit 16: Where's the post office? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 64 - 67

Unit 17: What would you like to eat? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 68 - 71

Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 72 - 75

Unit 19: Which place would you like to visit? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 76 - 79

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 80 - 83

Bài đăng phổ biến từ blog này

Luyện đọc phần vần oao oay oam oăm oăc oen oet...| Lớp 1 | LPA | HTVDD |...

Xin chào các bạn Chúng ta luyện đọc oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uânh uâch oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uênh uêch oao - ngoan ngoãn oay - viết ngoáy oam - mèo ngoạm chuột oăm - sâu hoắm oăc - dấu ngoặc oen - nhoẻn cười oet - loè loẹt oong - cái xoong ooc - quần soóc ươ - thuở xưa uya - đêm khuya uyt - huýt sáo uyp - đèn tuýp uynh - phụ huynh uych - chạy huỳnh huỵch uênh - huênh hoang uêch - nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao. Bé không nên viết ngoáy. Cần cẩu ngoạm kiện hàng. Giếng khoan sâu hoắm. Bé làm bài tập -  điền âm hoặc vần thích hợp. Tan học, mẹ đón bé và nhoẻn miệng cười. Bức tranh bé tô màu lòe loẹt. Bé giúp mẹ lấy cái xoong nấu canh. Mùa hè, bé mặc quần soóc đi học. Bé đi xem xiếc có chú voi huơ cái vòi dài. Bà say sưa kể chuyện thuở xưa. Đêm đã khuya, mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Bé tập huýt sáo, khi đang đi trên xe buýt. Bố tháo và lau chùi chiếc đèn tuýp cho sạch. Chủ nhật, bố và mẹ đi họp phụ huyn

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Đọc bài thơ: Hoa sen | Lớp lá | Lớp 1 | ĐTĐT | 7T7

Xin chào các bạn Chúng ta đọc thuộc bài thơ Hoa sen Hoa sen đã nở Rực rỡ đầy hồ Thoang thoảng gió đưa Mùi hương thơm ngát Lá sen xanh mát Đọng hạt sương đêm Gió rung êm đềm Sương long lanh chạy Giờ tới phiên các bạn đọc nha Cảm ơn các bạn đã cùng học Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #7T7 #NắngTrưa

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH

Anh hùng Núp tại Cu-ba - Lớp 5 - Tuần 5 - Trang 46

Anh hùng Núp tại Cu-ba Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình. Theo NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG #7T7 #AnhHùngNúpTạiCuba #Lớp5

Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon - Lớp 4 - Tuần 35 - Bài 4

7T7 Seventy Seven - Chỉ cần thay đổi môi trường thôi là được :) Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon Trong một lần đi biển, Gu-li-vơ tình cờ lạc vào xứ sở của người Li-li-pút tí hon. Anh được vua nước Li-li-pút mời ở lại và trở thành một người khổng lồ giữa những người chỉ bé bằng ngón tay cái. Dưới đây là câu chuyện của anh. Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trên lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Bli-phút hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua ra lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch. Thế là tôi đi ra bờ biển. Quan sát bằng ống nhòm, tôi thấy địch có độ năm mươi chiến hạm. Tôi bèn cho làm năm mươi móc sắt to, buộc vào dây cáp, rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng chiến hạm một rồi buộc tất cả đầu dây vào nhau, kéo về Li-li-pút. Khỏi phải nói nhà

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em