Chuyển đến nội dung chính

Unit 15: What would you like to be in the future? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 60 - 63

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 15

Quay về mục lục chính

Unit 15: What would you like to be in the future?

A. Pronunciation (trang 60 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the sentence...(Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này).

Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 | Giải SBT Tiếng Anh 5

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn trở thành làm nghề gì trong tương lai?

2. Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.

3. Tại sao bạn muốn trở thành kiến trúc sư?

4. Bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà.

2. Read and complete...(Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to những câu đó.)

1.future, farmer

2.work, fields

3.Why, look after

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Anh ấy muốn làm gì trong tương lai?

B: Anh ấy muốn làm nông dân.

2.

A: Cậu ấy muốn làm việc ở đâu?

B: Cậu ấy muốn làm việc trên những cánh đồng.

3.

A: Tại sao cậu ấy muốn trở thành nông dân?

B: Bởỉ vì cậu ấy muốn chăm sóc những con vật ở trang trại.

B. Vocabulary (trang 60-61 SBT Tiếng Anh 5)

1.Do the puzzle (Giải trò chơi ô chữ)

1. PILOT

2. FARMER

3. WORKER

4. DOCTOR

5. TEACHER

6. ARCHITECT

2. Complete the sentences...(Hoàn thành những câu sau với những từ trong phần B1. Dùng hình thức đúng của những từ đó.)

1. Teachers

2. Doctors

3. Architects

4. Farmers

5. Workers

6. Pilots

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo viên dạy học sinh ở trường.

2. Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện.

3. Kiến trúc sư thiết kế nhà ở và các tòa nhà.

4. Nông dân làm việc trên những cánh đồng.

5. Công nhân làm việc trong nhà máy.

6. Phi công lái máy bay.

C. Sentence patterns (trang 61 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match. (Đọc và nối.)

1. c2. a3. d4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Trong tương lai bạn muốn làm gì? Tớ muốn làm nhà văn.

2. Tại sao bạn muốn làm nhà văn? Vì tớ thích viết truyện cho thiếu nhi.

3. Mai muốn làm việc ở đâu? Cô ấy muốn làm việc ở bệnh viện.

4. Thời gian rảnh Phong thích làm gì? Cậu ấy thích chơi bóng bàn.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

1. design houses and buildings

2. look after farm animals/grow vegetables/work in the open air

3. because

4. pilots

5. teachers

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà và tòa nhà.

2. Nga muốn trở thành một nông dân bởỉ vì cô ấy muốn chăm sóc những con vật ở trang trại/trồng rau củ quả/làm việc giữa trời.

3. Linh muốn trở thành y tá bởi vì cô ấy muốn chăm sóc những người bệnh.

4. Chúng tôi muốn trở thành phi công bởi vì chúng tôi muốn lái máy bay.

5. Họ muốn trở thành giáo viên bởi vì họ muốn dạy những em học sinh nhỏ.

D. Speaking (trang 62 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

a. I'd like to be a teacher.

b. I’d like to work in a school.

c. I’d like reading books.

d. Yes. Because I'd like playing football.

No. Because I don’t like to play football.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi muốn trở thành giáo viên.

b. Tôi muốn làm việc trong trường học.

c. Tôi muốn đọc nhiều sách.

d. Có. Bởi vì tôi muốn chơi bóng đá.

Không. Bởi vì tôi không thích chơi bóng đá.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I'd like to be a doctor.

b. I’d like to work in a hospital.

c. I'd like playing sports.

d. Yes. Because I'd like looking patients.

No. Because I don't like to look after patients.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi muốn trở thành bác sĩ.

b. Tôi muốn làm việc trong bệnh viện.

c. Tôi muốn chơi những môn thể thao.

d. Có. Bởi vì tôi muốn chăm sóc bệnh nhân.

Không. Bởi vì tôi không thích chăm sóc bệnh nhân.

E. Reading (trang 62-63 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

(1) What

(2) farmer

(3) Why

(4) like

(5) Where

(6) Who

Hướng dẫn dịch:

Linda: Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Nam: Tôi muốn trở thành nông dân.

Linda: Tại sao bạn muốn có công việc đó?

Nam: Bởi vì tôi muốn châm sóc những con vật ở trang trại và làm việc giữa trời.

Linda: Bạn muốn làm việc ở đâu?

Nam: Một nông trại ở trên núi.

Nam: Cùng với những nông dân và những kỹ sư khác.

2. Read and complete the table. (Đọc và hoàn thành bảng sau.)

NameFutureThey’d like to
TonyPilotFly planes, visit other countries
LienNurseLook after patients, work with other people

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên tôi là Tony. Tôỉ muốn trở thành phi công trong tương lai. Tôi muốn lái máy bay và thăm những quốc gia khác. Nó rất lý thú. Tôi hy vọng ước mơ của tôi sẽ trở thành sự thật trong một ngày nào đó!

Xin chào. Tên tôi là Liên. Tôi muốn trở thành y tá khi tôi lớn lên. Tôi muốn chăm sóc bệnh nhân và làm việc với những người khác trong bệnh viện. Nó là công việc rất khó khăn nhưng rất lý thú.

F. Writing (trang 63 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Đặt những từ theo thứ tự để tạo thành câu.)

1. What would you like to be in the future?

2. Where would you like to work?

3. Why would you like to be a nurse?

4. Why would you like to be a footballer?

5. Who would you like to work with?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

2. Bạn muốn làm việc ở đâu?

3. Tại sao bạn muốn làm y tá?

4. Tại sao bạn muốn làm cầu thủ bóng đá?

5. Bạn muốn làm việc cùng với ai? 

2. Write about you (Viết về em)

1. I'd like to be a director.

2. I'd like to work in a big company.

3. I'd like to work with other people in the world.

4. I'd like reading books and playing sports.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn trở thành một giám đốc.

2. Tôi muốn làm việc trong một công ty lớn.

3. Tôi muốn làm việc với những người khác nhau trên thế giới.

4. Tôi muốn đọc nhiều sách và chơi nhiều môn thể thao.

Mẫu:

Hello. My name is Minh Khang. I would like to be a director when I grow up. I'd like to work in a big company and work with the outstanding people in the world. It's very exciting. In free time, I would like to read books and play sports.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên tôi là Minh Khang. Tôi muốn trở thành giám đốc khi tôi lớn lên. Tôi muốn làm việc trong một công ty lớn và làm việc với những người xuất sắc trên thế giới. Nó thật là lý thú. Vào thời gian rảnh, tôi muốn đọc sách và chơi thể thao.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 2

Unit 14: What happened in the story? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 56 - 59

Unit 15: What would you like to be in the future? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 60 - 63

Unit 16: Where's the post office? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 64 - 67

Unit 17: What would you like to eat? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 68 - 71

Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 72 - 75

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàng hôn trên sông Hương - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 11

Hoàng hôn trên sông Hương Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu t

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Lớp 3 - Bài thơ - Mưa - Tuần 34

Cùng Tiến - Tức cảnh đọc thơ - Em thì thơ thẩn đọc thơ :) Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Mưa Mây đen lũ lượt Kéo về chiều nay Mặt trời lật đật Chui vào trong mây. Chớp đông chớp tây Rồi mưa nặng hạt Cây lá xòe tay Hứng làn nước mát. Gió reo gió hát Giọng trầm giọng cao Chớp dồn tiếng sấm Chạy trong mưa rào. Bà xỏ kim khâu Chị ngồi đọc sách Mẹ làm bánh khoai. Lửa reo tí tách. Chỉ thương bác ếch Lặn lội trong mưa Xem từng cụm lúa Phất cờ lên chưa. TRẦN TÂM - Lũ lượt : nối tiếp nhau, không ngớt. - Lật đật : có dáng vội vã, vất vả. #Lớp3 #Mưa #7T7 Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ Tuần 35: Ôn tập học kì 2 Nghệ nhân Bát Tràng Cua càng thổi xôi Sao Mai Cây gạo

Có công mài sắt, có ngày nên kim - Bài đọc - Lớp 2

Có công mài sắt, có ngày nên kim 1. Ngày xưa, có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu. 2. Một hôm trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu bèn hỏi: - Bà ơi, bà làm gì thế? Bà cụ trả lời: - Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo. Cậu bé ngạc nhiên: - Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được? 3. Bà cụ ôn tồn giảng giải: - Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Cũng như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài. 4. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài. TRUYỆN NGỤ NGÔN - Ngáp ngắn ngáp dài: ngáp nhiều vì buồn ngủ, mệt hoặc chán nản. - Nắn nót: (viết hoặc làm) cẩn thận, tỉ mỉ. - Nguệch ngoạc: (viết hoặc vẽ) không cẩn thận. - Mải miết : chăm chú l

Rừng cây trong nắng - Lớp 3 - Tuần 18 - Trang 148 - Tiếng Việt 3 tập 1 -...

Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. Theo ĐOÀN GIỎI #RừngCâyTrongNắng #Lớp3 #7T7 Tuần 17: Thành thị và nông thôn Mồ Côi xử kiện Vầng trăng của em Anh Đom Đóm Âm thanh thành phố Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Rừng cây trong nắng Đường vào bản Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc Hai Bà Trưng Bộ đội về làng

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 - Tuần 21

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #NắngTrưa #Lớp5

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu