Chuyển đến nội dung chính

Unit 15: What would you like to be in the future? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 60 - 63

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 15

Quay về mục lục chính

Unit 15: What would you like to be in the future?

A. Pronunciation (trang 60 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the sentence...(Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này).

Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 | Giải SBT Tiếng Anh 5

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn trở thành làm nghề gì trong tương lai?

2. Tôi muốn trở thành kiến trúc sư.

3. Tại sao bạn muốn trở thành kiến trúc sư?

4. Bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà.

2. Read and complete...(Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to những câu đó.)

1.future, farmer

2.work, fields

3.Why, look after

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Anh ấy muốn làm gì trong tương lai?

B: Anh ấy muốn làm nông dân.

2.

A: Cậu ấy muốn làm việc ở đâu?

B: Cậu ấy muốn làm việc trên những cánh đồng.

3.

A: Tại sao cậu ấy muốn trở thành nông dân?

B: Bởỉ vì cậu ấy muốn chăm sóc những con vật ở trang trại.

B. Vocabulary (trang 60-61 SBT Tiếng Anh 5)

1.Do the puzzle (Giải trò chơi ô chữ)

1. PILOT

2. FARMER

3. WORKER

4. DOCTOR

5. TEACHER

6. ARCHITECT

2. Complete the sentences...(Hoàn thành những câu sau với những từ trong phần B1. Dùng hình thức đúng của những từ đó.)

1. Teachers

2. Doctors

3. Architects

4. Farmers

5. Workers

6. Pilots

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo viên dạy học sinh ở trường.

2. Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện.

3. Kiến trúc sư thiết kế nhà ở và các tòa nhà.

4. Nông dân làm việc trên những cánh đồng.

5. Công nhân làm việc trong nhà máy.

6. Phi công lái máy bay.

C. Sentence patterns (trang 61 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match. (Đọc và nối.)

1. c2. a3. d4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Trong tương lai bạn muốn làm gì? Tớ muốn làm nhà văn.

2. Tại sao bạn muốn làm nhà văn? Vì tớ thích viết truyện cho thiếu nhi.

3. Mai muốn làm việc ở đâu? Cô ấy muốn làm việc ở bệnh viện.

4. Thời gian rảnh Phong thích làm gì? Cậu ấy thích chơi bóng bàn.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

1. design houses and buildings

2. look after farm animals/grow vegetables/work in the open air

3. because

4. pilots

5. teachers

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư bởi vì tôi muốn thiết kế những ngôi nhà và tòa nhà.

2. Nga muốn trở thành một nông dân bởỉ vì cô ấy muốn chăm sóc những con vật ở trang trại/trồng rau củ quả/làm việc giữa trời.

3. Linh muốn trở thành y tá bởi vì cô ấy muốn chăm sóc những người bệnh.

4. Chúng tôi muốn trở thành phi công bởi vì chúng tôi muốn lái máy bay.

5. Họ muốn trở thành giáo viên bởi vì họ muốn dạy những em học sinh nhỏ.

D. Speaking (trang 62 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

a. I'd like to be a teacher.

b. I’d like to work in a school.

c. I’d like reading books.

d. Yes. Because I'd like playing football.

No. Because I don’t like to play football.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi muốn trở thành giáo viên.

b. Tôi muốn làm việc trong trường học.

c. Tôi muốn đọc nhiều sách.

d. Có. Bởi vì tôi muốn chơi bóng đá.

Không. Bởi vì tôi không thích chơi bóng đá.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I'd like to be a doctor.

b. I’d like to work in a hospital.

c. I'd like playing sports.

d. Yes. Because I'd like looking patients.

No. Because I don't like to look after patients.

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi muốn trở thành bác sĩ.

b. Tôi muốn làm việc trong bệnh viện.

c. Tôi muốn chơi những môn thể thao.

d. Có. Bởi vì tôi muốn chăm sóc bệnh nhân.

Không. Bởi vì tôi không thích chăm sóc bệnh nhân.

E. Reading (trang 62-63 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

(1) What

(2) farmer

(3) Why

(4) like

(5) Where

(6) Who

Hướng dẫn dịch:

Linda: Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Nam: Tôi muốn trở thành nông dân.

Linda: Tại sao bạn muốn có công việc đó?

Nam: Bởi vì tôi muốn châm sóc những con vật ở trang trại và làm việc giữa trời.

Linda: Bạn muốn làm việc ở đâu?

Nam: Một nông trại ở trên núi.

Nam: Cùng với những nông dân và những kỹ sư khác.

2. Read and complete the table. (Đọc và hoàn thành bảng sau.)

NameFutureThey’d like to
TonyPilotFly planes, visit other countries
LienNurseLook after patients, work with other people

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên tôi là Tony. Tôỉ muốn trở thành phi công trong tương lai. Tôi muốn lái máy bay và thăm những quốc gia khác. Nó rất lý thú. Tôi hy vọng ước mơ của tôi sẽ trở thành sự thật trong một ngày nào đó!

Xin chào. Tên tôi là Liên. Tôi muốn trở thành y tá khi tôi lớn lên. Tôi muốn chăm sóc bệnh nhân và làm việc với những người khác trong bệnh viện. Nó là công việc rất khó khăn nhưng rất lý thú.

F. Writing (trang 63 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Đặt những từ theo thứ tự để tạo thành câu.)

1. What would you like to be in the future?

2. Where would you like to work?

3. Why would you like to be a nurse?

4. Why would you like to be a footballer?

5. Who would you like to work with?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

2. Bạn muốn làm việc ở đâu?

3. Tại sao bạn muốn làm y tá?

4. Tại sao bạn muốn làm cầu thủ bóng đá?

5. Bạn muốn làm việc cùng với ai? 

2. Write about you (Viết về em)

1. I'd like to be a director.

2. I'd like to work in a big company.

3. I'd like to work with other people in the world.

4. I'd like reading books and playing sports.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn trở thành một giám đốc.

2. Tôi muốn làm việc trong một công ty lớn.

3. Tôi muốn làm việc với những người khác nhau trên thế giới.

4. Tôi muốn đọc nhiều sách và chơi nhiều môn thể thao.

Mẫu:

Hello. My name is Minh Khang. I would like to be a director when I grow up. I'd like to work in a big company and work with the outstanding people in the world. It's very exciting. In free time, I would like to read books and play sports.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tên tôi là Minh Khang. Tôi muốn trở thành giám đốc khi tôi lớn lên. Tôi muốn làm việc trong một công ty lớn và làm việc với những người xuất sắc trên thế giới. Nó thật là lý thú. Vào thời gian rảnh, tôi muốn đọc sách và chơi thể thao.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 2

Unit 14: What happened in the story? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 56 - 59

Unit 15: What would you like to be in the future? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 60 - 63

Unit 16: Where's the post office? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 64 - 67

Unit 17: What would you like to eat? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 68 - 71

Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 72 - 75

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Rừng cây trong nắng - Lớp 3 - Tuần 18 - Trang 148 - Tiếng Việt 3 tập 1 -...

Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. Theo ĐOÀN GIỎI #RừngCâyTrongNắng #Lớp3 #7T7 Tuần 17: Thành thị và nông thôn Mồ Côi xử kiện Vầng trăng của em Anh Đom Đóm Âm thanh thành phố Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Rừng cây trong nắng Đường vào bản Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc Hai Bà Trưng Bộ đội về làng

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Chiều tối - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 22

Chiều tối Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. Theo PHẠM ĐỨC #ChiềuTối #Lớp5   #CùngTiến Chiều tối , an interactive worksheet by khanhhuynh live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân

Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi - Tuần 33

Cùng Tiến - Em mơ ước học giỏi để thành nhà bác học Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ Giữa một buổi trưa hè ? Gối đầu lên thảm cỏ Nhìn trời xanh, lá che... Đã có ai dậy sớm Nhìn lên rừng cọ tươi ? Lá xoè như tia nắng Giống hệt như mặt trời. Rừng cọ ơi ! rừng cọ ! Lá đẹp, lá ngời ngời Tôi yêu, thường vẫn gọi Mặt trời xanh của tôi. NGUYỄN VIẾT BÌNH Cọ : cây cao thân dừa, lá to, hình quạt. #Lớp3 #MặtTrờiXanhCủaTôi #7T7 Tuần 32: Ngôi nhà chung Cóc kiện trời Người đi săn và con vượn Mè hoa lượn sóng Cuốn sổ tay Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ

Ôn Học Kỳ 2 - Trẻ con ở Sơn Mỹ - Lớp 5 - Tuần 35 - Trang 165 - SGK Tiếng...

Trẻ con ở Sơn Mỹ (Trích) Cho tôi nhập vào chân trời các em Chân trời ngay trên cát Sóng ồn ào phút giây nín bặt Ôi biển thèm hoá được trẻ thơ Tóc bết đầy nước mặn Chúng ùa chạy mà không cần tới đích Tay cầm cành củi khô Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh Mặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíu Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa Trẻ con là hạt gạo của trời Cho tôi nhập vào chân trời các em Hoa xương rồng chói đỏ Tuổi thơ đứa bé da nâu Tóc khét nắng màu râu bắp Thả bò những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát Nắm cơm khoai ăn với cá chuồn Chim bay phía vầng mây như đám cháy Phía lời ru bầu trời tím lại Võng dừa đưa sóng thở ngoài kia Những ngọn đèn dầu tắt vội dưới màn sao Đêm trong trẻo rộ lên tràng chó sủa Những con bò đập đuôi nhai lại cỏ Mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ... THANH THẢO #TrẻConỞSơnMỹ ​ #Lớp5 ​ #CùngTiến Tuần 33: Những chủ nhân tương lai Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Trong lời mẹ hát Công ước về quyền trẻ em Sang năm con lên bảy Tuần 34: Những chủ nh

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em