Chuyển đến nội dung chính

Unit 10: When will Sports Day be? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 40 - 43

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 10

Quay về mục lục chính

Unit 10: When will Sports Day be?

A. Pronunciation (trang 40 SBT Tiếng Anh 5)

1.Mark the sentence stress...(Đánh dấu trọng âm câu vào các từ. Sau đó đọc to các câu sau.)

1. 'When will 'Sports 'Day 'be?

2. It'll be on 'Saturday.

3. 'What are they 'going to 'do on 'Sports 'Day?

4. They are 'going to 'play 'football.

Hướng dẫn dịch:

1.Khi nào Hội thao sẽ diễn ra?

2.Nó sẽ vào thứ Bảy.

3.Họ sẽ làm gì vào Hội thao?

4.Họ sẽ chơi bóng đá.

2. Read and complete....(Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to các câu này.)

1. be, Saturday

2. do, football.

3. What, sing

Hướng dẫn dịch:

1. A: Khi nào Hội thao sẽ diễn ra?

B: Nó sẽ vào thứ Bảy.

2. A: Họ sẽ làm gì vào Ngày thiếu nhi?

B: Họ sẽ chơi bóng đá.

3. A: Họ sẽ làm gì vào ngày Quốc khánh?

B: Họ sẽ ca hát.

B. Vocabulary (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match. (Đọc và nối)

1. d2. c3. a4. e5. b

Hướng dẫn dịch:

1. chơi cầu lông

2. tham gia Hội thao

3. đi bơi

4. hát những bài hát

5. luyện tập chăm chỉ

2. Complete the sentences...(Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của động từ ở phần B1)

1. playing

2. take

3. go

4. sing

5. practising

Hướng dẫn dịch:

1.Bây giờ Nga và Hoa đang chơi cầu lông trong phòng tập.

2.Tôi sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc vào Ngày Nhà giáo.

3.Tony sẽ đi bơi.

4.Tom sẽ hát những bài hát tiếng Anh.

5.Họ đang luyện tập chăm chỉ cho cuộc thi hát.

C. Sentence patterns (trang 41 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match. (Đọc và nối)

1. c2. e3. a4. b5. d

Hướng dẫn dịch:

1. Khi nào sẽ diễn ra Hội thao? Vào Chủ nhật.

2. Sự kiện Quốc khánh sẽ diễn ra ở đâu? Ở trường.

3. Phong sẽ làm gì vào Ngày Nhà giáo? Cậu ấy sẽ chơi bóng rổ với giáo viên.

4. Mai sẽ làm gì vào ngày thiếu nhi? Cô ấy sẽ chơi cờ.

5. Bạn có tham gia cuộc thi hát không? Không, tôi không.

2. Look and complete. (Nhìn và hoàn thành)

1. Sunday

2. badminton

3. festival/contest/competition

4. practising

Hướng dẫn dịch:

1.Hội thao sẽ diễn ra vào Chủ nhật.

2.Phong và Nam sẽ chơi cầu lông.

3.Tôi sẽ tham dự lễ hội/cuộc thi âm nhạc.

4.Chúng tôi đang luyện tập chăm chỉ cho Hội thao.

D. Speaking (trang 42 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply. (Đọc và trả lời)

a. Next week. / It will be next week.

b. I am going to play in a football match.

c. My classmates are going to take part in the music contest and play table tennis.

d. Yes, we are.

Hướng dẫn dịch:

a. Hội thao sẽ diễn ra khi nào?

Tuần tới. Nó sẽ diễn ra vào tuần tới.

b. Bạn sẽ làm gì?

Tôi sẽ chơi trong một trận đấu bóng đá.

c. Các bạn cùng lớp của bạn sẽ làm gì?

Các bạn cùng lớp của tôi sẽ tham gia vào cuộc thi hát và sẽ chơi bóng bàn.

d. Các bạn có luyện tập chăm chỉ cho hội thao không?

Vâng, chúng tôi có.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời các câu hỏi trên)

a. On Saturday. / It will be on Saturday.

b. I am going to play in a basketball/volleyball match.

c. My classmates are going to take part in the music festival, run a hundred metres, play badminton and play chess.

d. Yes, we are.

Hướng dẫn dịch:

a.Vào thứ Bảy. / Nó sẽ diễn ra vào thứ Bảy.

b.Tôi sẽ chơi trong một trận đấu bóng rổ/chuyền.

c.Các bạn cùng lớp của tôi sẽ tham gia vào hội văn nghệ, chạy một trăm mét (100m), chơi cầu lông và chơi cờ vua.

d.Vâng, chúng tôi có.

E. Reading (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

1. When

2. Where

3. What

4. play

5. will

Hướng dẫn dịch:

Phong: Nó không còn lâu cho đến ngày diễn ra Hội thao! Nó sẽ rất tuyệt!

Tony: Khi nào nó sẽ diễn ra?

Phong: Vào thứ Bày.

Tony: Nó sẽ diễn ra ở đâu?

Phong: Trong sân thể thao gần trường của chúng ta.

Tony: Các bạn sẽ làm gì vào ngày hội thao?

Phong: Nam, Tom và tôỉ sẽ chơi bóng đá. Lớp chúng ta sẽ gặp lớp 5B.

Tony: Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ chiến thắng.

Phong: Tôi cũng hy vọng thế!

2.

(1) basketball

(2) badminton

(3) run

(4) swim

(5) table tennis

Hướng dẫn dịch:

Hội thao của trường chúng tôi sẽ diễn ra vào tháng tớỉ. Mọi người trong lớp của tôi đã sẵn sàng cho ngày hội thao. Tôi và Tony sẽ chơi bóng rổ. Phong và Mai sẽ chơỉ cầu lông. Linda sẽ thi chạy. Nam sẽ bơi và Peter sẽ chơi bóng bàn. Các bạn lớp tôi sẽ tập luyện chăm chỉ cho sự kiện đó. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm/thi đấu tốt.

F. Writing (trang 43 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Sắp xếp các từ để tạo thành câu) 

1. They will play table tennis on Sports Day.

2. My classmates will take part in the music event.

3. He is practising hard for Sports Day.

4. When will Sports Day be?

5. What are you going to do on Sports Day?

Hướng dẫn dịch:

1.Họ sẽ chơi bóng bàn tại Hội thao.

2.Các bạn lớp tôi sẽ tham gia vào sự kiện âm nhạc.

3.Anh ấy đang luyện tập chăm chỉ cho Hội thao.

4.Khi nào Hội thao sẽ diễn ra?

5.Bạn sẽ làm gì tại Hội thao?

2. Write about you. (Viết về bạn)

1.Next month. / It'll be next month.

2.At school. / It'll be at school.

3.I am going to take part in the singing contest.

4.Khang is going to play in a football match, Trinh is going to play badminton. Trang is going play table tennis. Trung and Minh are going to play basketball.

Hướng dẫn dịch:

1.Vào tháng tới. / Nó sẽ diễn ra vào tháng tới

2.Ở trường. / Nó sẽ diễn ra ở trường.

3.Tôi sẽ tham gia vào cuộc thi hát.

4.Khang sẽ chơi trong trận bóng đá. Trinh sẽ chơi cầu lông. Trang sẽ chơi bóng bàn. Trung và Minh sẽ chơi bóng rổ.

Unit 9: What did you see at the zoo? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 36 - 39

Unit 10: When will Sports Day be? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 40 - 43 

SBT Tiếng Anh 5 Tập 2

Unit 11: What's the matter with you? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 44 - 47

Unit 12: Don't ride your bike too fast! - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 48 - 51

Unit 13: What do you do on your free time? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 2 - Trang 52 - 55

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Luyện đọc phần vần oao oay oam oăm oăc oen oet...| Lớp 1 | LPA | HTVDD |...

Xin chào các bạn Chúng ta luyện đọc oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uânh uâch oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uênh uêch oao - ngoan ngoãn oay - viết ngoáy oam - mèo ngoạm chuột oăm - sâu hoắm oăc - dấu ngoặc oen - nhoẻn cười oet - loè loẹt oong - cái xoong ooc - quần soóc ươ - thuở xưa uya - đêm khuya uyt - huýt sáo uyp - đèn tuýp uynh - phụ huynh uych - chạy huỳnh huỵch uênh - huênh hoang uêch - nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao. Bé không nên viết ngoáy. Cần cẩu ngoạm kiện hàng. Giếng khoan sâu hoắm. Bé làm bài tập -  điền âm hoặc vần thích hợp. Tan học, mẹ đón bé và nhoẻn miệng cười. Bức tranh bé tô màu lòe loẹt. Bé giúp mẹ lấy cái xoong nấu canh. Mùa hè, bé mặc quần soóc đi học. Bé đi xem xiếc có chú voi huơ cái vòi dài. Bà say sưa kể chuyện thuở xưa. Đêm đã khuya, mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Bé tập huýt sáo, khi đang đi trên xe buýt. Bố tháo và lau chùi chiếc đèn tuýp cho sạch. Chủ nhật, bố và mẹ đi họp phụ huyn

Đọc bài thơ: Hoa sen | Lớp lá | Lớp 1 | ĐTĐT | 7T7

Xin chào các bạn Chúng ta đọc thuộc bài thơ Hoa sen Hoa sen đã nở Rực rỡ đầy hồ Thoang thoảng gió đưa Mùi hương thơm ngát Lá sen xanh mát Đọng hạt sương đêm Gió rung êm đềm Sương long lanh chạy Giờ tới phiên các bạn đọc nha Cảm ơn các bạn đã cùng học Xin chào và hẹn gặp lại

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - Lớp 5 - Tuần 10 - Trang 95

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách. Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng. Theo NGUYỄN TUÂN - Cầm trịch : điều khiển cho mọi việc tiến hành bình thường và nhịp nhàng. - Canh cánh : lúc nào cũng nghĩ đến, không yên tâm. #7T7 #NỗiNiềmGiữNướcGiữRừng #Lớp5

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #7T7 #NắngTrưa

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ