Chuyển đến nội dung chính

Unit 1: What's your address? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 4 - 7

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 1

Quay về mục lục chính

Unit 1: What's your address?

A. Pronunciation (trang 4 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the stress...(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó đọc lớn tiếng những từ này)

1.'city

2. 'village

3.'mountain

4. 'tower

2. Complete with the words...(Hoàn thành những từ ở trên và đọc to những câu đó.)

1. village

2. Tower

3. City

4. mountain

Hướng dẫn dịch:

1. Trung sống trong một ngồi làng nhỏ ở phía bắc thành phố Đà Nẵng.

2. Tòa tháp Green là một trong những tòa nhà mới ở tỉnh Trà Vinh.

3. Hà Nội là một thành phố lớn ở phía bác.

4. Fansipan là ngọn núi cao nhất ở việt Nam.

B. Vocabulary (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 5)

1. Do the puzzle (Giải ô chữ)

1. flat2. road3. street
4. tower5. address6. town
7. village

2. Complete the sentences...(Hoàn thành những câu sau. Dùng hình thức đúng của những từ.)

1. address

2. cities

3. floor

4. towers

5. village

Hướng dẫn dịch:

1. Địa chỉ của cậu ấy là 187B, đường Giảng Võ.

2. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn trong nước.

3. Tôi sống trên tầng 4 của một tòa tháp.

4. Có hai tòa tháp cao trên đường.

5. Ông bà tôi sống tại ngôi làng nhỏ ở miền quê.

C. Sentence patterns (trang 5 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match (Đọc và nối)

1. d2. e3. b4. a5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Địa chỉ của bạn là gì?

Nó ở số 201, đường Trần Hưng Đạo.

2. Bạn sống ở đâu?

Mình ở tỉnh Hậu Giang.

3. Quê hương của bạn như thế nào?

Nó nhỏ và yên tĩnh.

4. Bạn sống cùng với ai?

Gia đình tôi.

5. Bạn có thích ngôi nhà bạn không?

Có, mình thích rất nhiều.

2. Read and complete. Then read aloud (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc)

(1) what

(2) It’s

(3) Who

(4) like/love

(5)What's

Hướng dẫn dịch:

Mai: Địa chỉ của bạn là gì?

Trung: Nó là số 81, đường Trần Hưng Đạo.

Mai: Ai sống cùng với bạn?

Trung: Ông bà tôỉ.

Mai: Bạn có thích sống ở Hà Nội không?

Trung: Có, rất nhiều.

Mai: Quê hương của bạn như thế nào?

Trung: Nó nhỏ và yên tĩnh.

D. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và trả lời)

a) What's your address?

It's 128/27, Thien Phuoc Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

b) Where's your hometown?

It's Cam Ranh.

c) What's your hometown like?

It's small and quiet.

Hướng dẫn dịch:

a. Địa chỉ của bạn là gì?

Địa chỉ là số 128/27. đường Thiên Phước, phường 9. quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Quê hương của bạn ở đâu?

Nó là Cam Ranh.

c. Quê hương của bạn như thố nào?

Nó nhỏ và yên tĩnh.

2. Ask and answer ...(Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. It’s 654/6, Lac Long Quan Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

b. It's Ho Chi Minh City.

c. It's a big and busy city.

Hướng dẫn dịch:

a. Nó ở 654/6, phố Lạc Long Quân, khu 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

b. Nó là Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Nó là một thành phố lớn và náo nhiệt.

E. Reading (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete...(Đọc và hoàn thành. Dùng mỗi từ một lần)

(1) come(2) village(3) province
(4) school(5) family(6) cousins

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Linh. Tôi đến từ một miền quê nhỏ và yên tĩnh gần Cam-pu-chia. Bây giờ tôi sống cùng bác/chú tôi ở tỉnh An Giang. Nhà mới của tôi gần trường của tôi. Và tôi cảm thấy sống hạnh phúc với gia đình bác/chú tôi. Hai anh/chị em họ của tôi và tôi đi học cùng trường. Họ rất tử tế và tốt bụng với tôi.

2. Read again and...(Đọc lại lần nữa và viết câu trả lời ngắn)

1. Where does Linh come from?

2. Where is she living now?

3. Who does she live with?

4. How does she feeling her new home?

5. What are her cousins like?

Đáp án:

1. A small and quiet village in the countryside near Cambodia

2. In An Giang Province.

3. With her uncle's family.

4. Happy.

5. Nice and kind.

Hướng dẫn dịch:

1. Linh đến từ đâu?

Một ngôi làng nhỏ và yên tĩnh ở vùng nông thôn gần Cam-pu-chia.

2. Bây giờ bạn ấy đang sống ở đâu?

Ở tỉnh An Giang.

3. Bạn ấy sống cùng với ai?

Với gia đình bác của bạn ấy.

4. Bạn ấy cảm thấy ngôi nhà mới như thế nào?

Bạn ấy cảm thấy hạnh phúc ấm cúng.

5. Những người anh em họ của bạn ấy như thế nào?

Họ tử tế và tốt bụng.

F. Writing (trang 7 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Đặt các từ theo thứ tự để tạo thành các câu)

1. The Street is busy.

2. The City is big.

3. I live in the countryside.

4. My hometown is a big town.

5. What is your hometown like?

Hướng dẫn dịch:

1. Con đường thì náo nhiệt.

2. Thành phố thì lớn.

3. Tôi sống ở miền quê

4. Quê hương tôi là một thị trấn lớn.

5. Quê hương của bạn như thế nào?

2. Write about you (Viết về bạn)

Bài mẫu 1:

My name is Minh Khang.

I live in the countryside with my family.

My hometown is a small town.

I like/love my hometown because it's pretty and quiet.

Bài mẫu 2:

My name is Phuong Trinh.

I live in Ho Chi Minh City with my family.

My hometown is a big city.

It's in South Viet Nam.

I like/love my hometown because it's big and busy.

Hướng dẫn dịch:

Dịch bài mẫu 1:

Tên tôi là Minh Khang.

Tôi sống ở quê cùng với gia đình tôi.

Quê tôi là một thị trấn nhỏ.

Tôi thích quê tôi bởi vì nó đẹp và yên tĩnh.

Dịch bài mẫu 2:

Tên tôi là Phương Trinh.

Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình tôi.

Quê tôi là một thành phố lớn.

Nó ở miền Nam Việt Nam.

Tôi thích quê tôi bởi vì nó lớn và náo nhiệt.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 1

Unit 1: What's your address? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 4 - 7

Unit 2: I always get up early. How about you? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 8 - 11

Unit 3: Where did you go on holiday? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 12 - 15

Unit 4: Did you go to the party? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 16 - 19

Unit 5: Where will you be this weekend? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 20 - 23

Bài đăng phổ biến từ blog này

Luyện đọc phần vần oao oay oam oăm oăc oen oet...| Lớp 1 | LPA | HTVDD |...

Xin chào các bạn Chúng ta luyện đọc oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uânh uâch oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uênh uêch oao - ngoan ngoãn oay - viết ngoáy oam - mèo ngoạm chuột oăm - sâu hoắm oăc - dấu ngoặc oen - nhoẻn cười oet - loè loẹt oong - cái xoong ooc - quần soóc ươ - thuở xưa uya - đêm khuya uyt - huýt sáo uyp - đèn tuýp uynh - phụ huynh uych - chạy huỳnh huỵch uênh - huênh hoang uêch - nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao. Bé không nên viết ngoáy. Cần cẩu ngoạm kiện hàng. Giếng khoan sâu hoắm. Bé làm bài tập -  điền âm hoặc vần thích hợp. Tan học, mẹ đón bé và nhoẻn miệng cười. Bức tranh bé tô màu lòe loẹt. Bé giúp mẹ lấy cái xoong nấu canh. Mùa hè, bé mặc quần soóc đi học. Bé đi xem xiếc có chú voi huơ cái vòi dài. Bà say sưa kể chuyện thuở xưa. Đêm đã khuya, mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Bé tập huýt sáo, khi đang đi trên xe buýt. Bố tháo và lau chùi chiếc đèn tuýp cho sạch. Chủ nhật, bố và mẹ đi họp phụ huyn

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Đọc bài thơ: Hoa sen | Lớp lá | Lớp 1 | ĐTĐT | 7T7

Xin chào các bạn Chúng ta đọc thuộc bài thơ Hoa sen Hoa sen đã nở Rực rỡ đầy hồ Thoang thoảng gió đưa Mùi hương thơm ngát Lá sen xanh mát Đọng hạt sương đêm Gió rung êm đềm Sương long lanh chạy Giờ tới phiên các bạn đọc nha Cảm ơn các bạn đã cùng học Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #7T7 #NắngTrưa

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH

Anh hùng Núp tại Cu-ba - Lớp 5 - Tuần 5 - Trang 46

Anh hùng Núp tại Cu-ba Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình. Theo NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG #7T7 #AnhHùngNúpTạiCuba #Lớp5

Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon - Lớp 4 - Tuần 35 - Bài 4

7T7 Seventy Seven - Chỉ cần thay đổi môi trường thôi là được :) Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon Trong một lần đi biển, Gu-li-vơ tình cờ lạc vào xứ sở của người Li-li-pút tí hon. Anh được vua nước Li-li-pút mời ở lại và trở thành một người khổng lồ giữa những người chỉ bé bằng ngón tay cái. Dưới đây là câu chuyện của anh. Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trên lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Bli-phút hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua ra lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch. Thế là tôi đi ra bờ biển. Quan sát bằng ống nhòm, tôi thấy địch có độ năm mươi chiến hạm. Tôi bèn cho làm năm mươi móc sắt to, buộc vào dây cáp, rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng chiến hạm một rồi buộc tất cả đầu dây vào nhau, kéo về Li-li-pút. Khỏi phải nói nhà

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em