Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2020

Giải trí và luyện trí nhớ bằng trò chơi Sudoku 20200212

– Học cách suy luận trong quá trình chơi  – Luyện trí nhớ và cách nhớ (lặp lại số cần nhớ)  – Tìm ra các giải pháp và cách thức giải nhanh nhất.

Giải các con số qua trò chơi Sudoku 20200213

Giải trí và luyện trí tuệ bằng trò chơi Sudoku 20200212 - Bí quyết giải trong bước giải thực tế. - Đây là quay thực tế một ván chơi Sudoku ở mức độ khó. Tuy không cắt chỉnh nhưng chứa đựng sự thực tế và giải thích đầy đủ các phương pháp, các hướng suy luận và ghi nhớ để giải ra. Đảm bảo nếu các bạn theo dõi sẽ nhận thấy chơi Sudoku thật thú vị và dễ dàng.