Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Những thủ thuật Toán học giúp bạn tính toán nhanh khi rơi đúng những trường hợp này

Tính bình phương của 1 số có kết thúc bằng số 5, ví dụ a5, hãy tính kết quả của phép tính a x (a+1) và thêm số 25 vào sau kết quả đó. Căn bậc 2 của 35 sẽ bằng 3 x (3+1) = 12; thêm 25 vào sau 12 ta được 1225. Như vậy 1225 là căn bậc 2 của 35! Thủ thuật quá đơn giản để học bảng cửu chương Muốn tính phép tính 1 số bất kỳ nhân với 5, hãy lấy số đó chia cho 2. Nếu kết quả là 1 số nguyên, không dư hãy thêm số 0 vào cuối kết quả. Nếu kết quả là 1 số có dư (thập phân) hãy bỏ dấu thập phân và thêm 5 vào cuối kết quả. 5980 x 5: 5980/2 = 2990. Thêm 0 vào cuối kết quả ta được 5980 x 5 = 29900 Muốn nhân 1 số với 11, hãy thêm tổng của 2 chữ số đó vào giữa chúng. Ví dụ 32 x 11 sẽ bằng 352 (3 + 2 = 5) Muốn nhân 1 số với 4 hãy tính tổng của kết quả của 2 lần nhân 2 số đó! Muốn tính % của 1 số bất kỳ, hãy tính tổng 10% của số đó và 10% của số đó chia cho 2. Ví dụ 15% của

Học từ vựng về cây qua 5 câu đố

5 thử thách dưới đây không chỉ giúp bạn có thêm hiểu biết về thực vật mà còn tăng vốn từ vựng tiếng Anh. Câu 1: >>Đáp án 1 Câu 2: >>Đáp án 2 Câu 3: >>Đáp án 3 Câu 4: >>Đáp án 4 Câu 5: >>Đáp án 5 Theo Timepass Colony Tham khảo thêm: Trật tự tính từ trong tiếng Anh for and since for Time Quiz Irregular Verbs Quiz 1

Trật tự tính từ trong tiếng Anh

Khi viết một cụm từ chứa các tính từ chỉ ý kiến, kích cỡ, màu sắc, hình dạng, nguồn gốc, bạn sẽ sắp xếp thứ tự các tính từ đó như thế nào? Trong tiếng Anh, thứ tự thích hợp của các tính từ được thể hiện trong một bảng trật tự của tính từ đứng trước danh từ - "The Royal Order of Adjectives". Thứ tự cụ thể như sau: - Determiner (từ hạn định): Đây không phải một loại tính từ nhưng cũng được xem xét trong bảng trật tự của tính từ. Nó bao gồm mạo từ (a, an, the); từ sở hữu (your, his, her, my, their, our) hay đại từ chỉ định (this, that, those, these) - Quantity (số lượng): One (một), seven (bảy), many (nhiều), few (ít). - Opinion (ý kiến): Delicious (ngon), heroic (anh hùng), misunderstood (hiểu lầm), valuable (giá trị). Đôi khi, "opinion" được chia làm hai loại là ý kiến chung và ý kiến cụ thể, trong đó ý kiến chung đứng trước. Ví dụ bạn muốn mô tả một cái máy tính bảng như một sự lựa chọn phổ biến, hoàn hảo cho người hay làm đồ hoạ. Ý kiến chung ở đây là nó phổ biến (

5 câu đố đo trí thông minh

Dữ kiện đề bài bao gồm (6, 2, 3 = 12); (8, 4, 6 = 24) và (5, 3, 9 = 18), vậy (7, 1, 6) bằng bao nhiêu? Câu 1: Thêm cặp dấu ngoặc đơn để được phép tính đúng. >>Đáp án 1 Câu 2: Sắp xếp lại các số và ký hiệu Toán học để được phép tính có kết quả bằng 1. >>Đáp án 2 Câu 3: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm. >>Đáp án 3 Câu 4: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm. >>Đáp án 4 Câu 5: Điền 12 số đã cho dưới đây vào 12 ô màu để được bốn phép cộng đúng. >>Đáp án 5 Theo Logic Channel Tham khảo thêm: Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy Thủ thuật làm phép cộng Bốn câu đố luyện khả năng tính nhanh

Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy

Nếu 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, trong 45 giây, bạn hãy tìm ra quy luật của các phép tính trên để điền đúng kết quả của 9 + 13 =? Câu 1: >>Đáp án 1 Câu 2: Hình đã cho nếu nhìn từ trên xuống sẽ trông như thế nào? >>Đáp án 2 Câu 3: Kết quả của phép tính cuối cùng là bao nhiêu? >>Đáp án 3 Câu 4: Điền đáp án vào dấu hỏi chấm. >>Đáp án 4 Theo Bright sides Tham khảo thêm: Thủ thuật làm phép cộng Bốn câu đố luyện khả năng tính nhanh Rèn tư duy với câu đố di chuyển que diêm

Trắc nghiệm với cụm động từ - Trắc nghiệm

Trong câu "The school has _____ the events 3 times this year, bạn chọn "held over", "held dow"', "held up" hay "held out".  Tham khảo thêm: for and since for Time Quiz Irregular Verbs Quiz 1 Phrasal Verbs Quiz: bring

Thủ thuật làm phép cộng - Cùng học Cùng Tiến

Các em hãy luyện tập thêm những thủ thuật khi làm phép cộng. Chắc chắn các em sẽ thực hiện phép tính được nhanh hơn nhiều, dễ hơn nhiều và sẽ tính nhẩm được mà không phải ghi chép ra giấy nháp để tính. Chúc các em thành công và yêu môn toán - một môn khoa học thật thú vị. Xem cách làm tính cộng nhiều hơn một chữ số:

Mời các bạn thăm lại những em cá nhé. Bạn thích em cá nào?

Ngắm cá bơi lội Giải trí ngắm cá cho nhẹ nhàng nhé. Khi muốn ngắm lại các bạn cá thì các bạn nhắc ở phần bình luận. Đăng ký kênh Cùng Tiến để cùng nhau học tập những điều mới, thủ thuật toán học... Tham khảo thêm tài liệu học tập từ trang www.cungtien.com Cảm ơn các bạn #CùngTiến

Đoán từ vựng trong 15 giây

Năm thử thách dưới đây kiểm tra vốn từ vựng về các vật dụng trong nhà tắm của bạn. Với những hình ảnh gợi ý, liệu bạn có thể gọi tên chúng? Câu 1: >> Đáp án 1 Câu 2: >> Đáp án 2 Câu 3: >> Đáp án 3 Câu 4: >> Đáp án 4 Câu 5: >>Đáp án 5 Theo Timepass Colony Tham khảo thêm: for and since for Time Quiz Irregular Verbs Quiz 1 Phrasal Verbs Quiz: bring

for and since for Time Quiz - Trắc nghiệm

1. My grandparents walk _____ twenty minutes a day.  for  since    Answer:    for    2. How long is it _____ you visited your grandparents?  for  since    Answer:    since    3. We have been dating _____ a long time.  for  since    Answer:    for    4. That lady has been waiting for the bus _____ noon.  for  since    Answer:    since    5. I studied for this test _____ three days straight.  for  since    Answer:    for    6. My family has lived here _____ last March.  for  since    Answer:    since    7. She has worked there _____ she finished college.  for  since    Answer:    since    8. I have been calling you _____ half-an-hour.  for  since    Answer:    for    9. Lisa and Jill have been at the library _____ a long time.  for  since    Answer:    for    10. My teacher has been sick _____ last Monday.  for  since    Answer:    since    Tham khảo thêm: Phrasal Verbs Quiz: bring Bài tập xác định danh từ đếm được hay không Quizz - Chọn 'Of' hay 'From'?